Vattentornshöjden

Nya bostäder som ligger centralt och endast ett stenkast från resecentrum planeras.

Östra stadsskogen

Beskrivning

Planering för bostäder i nära anslutning till Strängnäs resecentrum pågår.

Nuläge

Ett arbete med att ta fram en strukturplan för området kring resecentrum och vattentornshöjden har påbörjats, tanken är att vi ska ta ett helhetsgrepp för områdets fortsatta utveckling. En medborgardialog kring strukturplanen genomfördes den 23 maj till den 6 juni. Läs mer om strukturplanen, och ta del av materialet som ställdes ut i samband med medborgardialogen.

Under år 2019 genomfördes ett arkitektuppdrag. Tre arkitektkontor tog fram varsitt förslag till ny bebyggelse i området och en medborgardialog genomfördes där förslagen presenterades. Förslagen har även ställts ut på ett öppet hus i Strängnäs resecentrum där medborgare hade möjlighet att lämna synpunkter.

Läs mer om detaljplanearbetet och se arkitektförslagen i länken nedan.

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

 • Byggenheten

  Telefon:

  Via kontaktcenter 0152-291 00

  E-postadress:

  bygglov@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2023