Larslunda sport- och fritidscenter

Larslunda ska utvecklas till hela Strängnäs kommuns sport- och fritidscenter med plats för många olika aktiviteter. Området har bra infrastruktur med goda förutsättningar för kollektivtrafik och är placerat nära centrala Strängnäs.

Målsättningen är att Larslundaområdet ska bli ett nav för aktiviteter för kommunens alla invånare.

Simhall och idrottshallar

Flera träningsplaner för fotboll, en konstgräsplan och en hall för gymnastik, padelhall samt Friskis och Svettis finns redan på plats i området.

I nästa steg byggs ett simhall som håller för framtida behov och flera idrottshallar, varav en arena med större publikkapacitet. Arenan ska också kunna användas för andra evenemang, som till exempel konserter eller mässor.

Detta händer just nu

 • Under 2023 pågår bygget av infrastrukturen i område med vägar och vatten. Detta påverkar befintliga verksamheter genom att parkeringar tillfälligt kan behöva flyttas och vissa områden kan stängas av. Följ skyltar i området.
 • Under våren 2023 påbörjas arbetet med markarbetet för den nya simhallen i Larslunda. Simhallen ska vara klar vid årsskiftet 2024/2025.
 • Strängnäs kommun har gett Sörmlandstrafiken i uppdrag att utreda en attraktiv lösning för kollektivtrafiken till Larslunda. Bland annat utreder man möjligheten att låta stadsbussar köra till området. Arbetet pågår just nu och planen är lösningen ska komma igång under 2024.

Vanliga frågor och svar

Tre bassänger och småbarnspool

Den ny simhallen får tre bassänger och en småbarnspool. 25-metersbassängen kan ha antingen åtta tävlingsbanor eller tio träningsbanor. Det kommer att finnas plats för cirka 200 åskådare.

Du kan läsa mer om simhallen i nyheten Byggstart för simhallen i Larslunda.

Bilder och ritningar från nya simhallen

Här kan du ta del av exempelbilder på hur den nya simhallen kommer att se ut.

Simhallens entré från norr

Skisser från We Group i samband med upphandling av Larslunda simhall.

Undervisningsbassängen

Undervisningsbassängen.

Småbarnspoolen

Småbarnspool med liten rutschkana och vattenlek.

Rehabbassängen

Rehabbassängen.

Receptionen

Foajé och reception.

Ritning över hur simhallen är planerad

Ritning över hur simhallen är planerad.

Från början beräknades simhallen kosta cirka 180 miljoner men nu beräknas den kosta cirka 255 miljoner. Planerna har förändrats. Kommunen bygger ytterligare en bassäng och motionsbassängen blir större än i de ursprungliga planerna. Priserna har gått upp sedan den tidigare kalkylen, vilket också påverkar budgeten.

Idrottshallen med matcharena och träningshall är även det är en utökning jämfört med investeringsramen som sattes från början, då planen var att befintliga lokaler i Thomas arena enbart skulle ersättas. Sporthallen beräknas kosta cirka 150 miljoner.

Läs mer i nyheten Byggstart för simhallen i Larslunda.

Miljöarbete och hållbarhetstänk

Utvecklingen av Larslunda utgår från Strängnäs kommuns miljöstrategi. All kommunal planering ska ske klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläpp av växthusgaser och anpassa samhället till framtida klimatförändringar. Detta stämmer överens med de globala målen i Agenda 2030.

Bakgrund och tidsplan

Här kan du ta del av bakgrund och tidsplan för att följa utvecklingen av Larslunda sport- och fritidscenter.

 • 2020. Förstudie.
 • 2021. Den 24 januari tog Kommunstyrelsen tog beslut om att sim- och idrottshall ska byggas i Larslunda. Projektering sker under första halvan av 2021.
 • 2021. Projektering och förfrågningsunderlag inför upphandling togs fram. Intresseföreningar bjöds in till dialog.
 • 2021. Beslut om programhandlingarna till sim- och idrottsthall togs i nämnden 15 juni.
 • 2021. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Larslunda pågår.
 • 2021. Detalj- och systemhandlingar för sim- och idrottshall tas fram under hösten.
 • 2022. Detaljplan ut på samråd. Samrådsperioden pågick från 2022-01-31 till 2022-02-27.
 • 2022. Arkeologisk slutundersökning under våren/sommaren.
 • 2022. Detaljplanen skickas ut på granskning under juni.
 • 2022. En ny detaljplan för området fick laga kraft i december 2022.
 • 2022. Upphandlingar av byggföretag för simhall sker under sommaren/hösten.
 • 2023. Byggstart för simhallen i februari, byggstart för sporthall är planerad under hösten.
 • 2023-2024. Utbyggnad av infrastruktur som vatten och avlopp, vägar med mera startar våren 2023.
 • 2024/2025. Simhall och idrottshall beräknas färdiga att tas i bruk kring årsskiftet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2023