Centrumutveckling

Centrumutveckling i Strängnäs kommun innebär arbetet med att utveckla och lyfta Strängnäs stads stadskärna. Målet är att utveckla och höja Strängnäs stadskärnas attraktionskraft och därigenom höja hela kommunens status för invånare och besökare vilket skapar en identitet och legitimitet som en plats i Mälarregionen.

Första delen av processen pågick under 2013 och handlade om medborgardialog. Strängnäs kommun var en av deltagarna i ett utvecklingsprojekt om medborgardialog lett av Sveriges kommuner och landsting. Projektet innebär bland annat att de kommunanställda som arbetar med dialogprocessen kan ta del av utbildningar och mentorskap inom området för medborgardialog under processens gång.

Arbetet har resulterat i ett Centrumutvecklingsprogram där förvaltningen anger vision, mål och hur förändringen ska genomföras.

Sommaren 2014 fattade nämnden beslut om en centrumutvecklingsstrategi och sommaren 2015 tas beslut om centrumutvecklingsprogram för Strängnäs stads stadskärna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2018