Klimat- och hållbarhetspriset

Strängnäs kommuns klimat- och hållbarhetspris delas ut till lokala företag och föreningar som gör insatser för en hållbar utveckling.

Klimat- och hållbarhetspriset instiftades våren 2021. Strängnäs kommun vill med priserna uppmärksamma och uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling. Ett av priserna, Klimatpriset, är särskilt inriktat för att uppmärksamma insatser som bidrar till målet om fossilfria transporter 2030 (och klimatneutralitet 2040). Hållbarhetspriset är bredare och vill uppmärksamma och lyfta initiativ inom alla tre hållbarhetsdimensioner social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

KIimalpriset - kriterier

Pristagaren ska ha gjort insatser, medverkat till eller höjt kunskapen inom minst ett av följande områden:

 • Hållbara transporter och resor
 • Produktion och konsumtion av klimatsmart mat
 • Hållbar konsumtion
 • Energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning
 • Ökad lokal förnybar energiförsörjning

Hållbarhetspriset - kriterier

Pristagaren ska ha gjort insatser, medverkat till eller höjt kunskapen inom minst ett av följande områden:

 • Förbättrad hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
 • Hållbara måltider
 • Bidragit till en giftfri miljö och rena vatten
 • Hållbarhetsfrågor och klimatfrågor
 • Biologisk mångfald
 • Människors hälsa, delaktighet, jämställdhet, inkludering och livskvalitet

När nomineringsperioden startar kan alla som vill nominera företag eller föreningar i Strängnäs kommun till de båda priserna. Förslaget med en motivering skickar du via e-post till Strängnäs kommun. E-postadressen publiceras när nomineringsperioden startar.

En jury utser ett antal nominerade varav en i respektive kategori sedan utses som vinnare. 2021 års vinnare meddelas och prisas på Näringslivsdagen den 3 september.

I juryn medverkar ett antal personer från Strängnäs kommun som jobbar med de aktuella hållbarhetsfrågorna på olika sätt. Här ingår till exempel kanslichef, kommunikationschef, näringslivschef och representanter från hållbarhetsfunktionen.

Klimat- och hållbarhetspriset 2021

Här presenteras de nominerade till 2021 års priser.

Klimatpriset – nominerade 2021

Pfizer i Strängnäs

Motivering: Företaget har under 2000-talet gjort flera betydelsefulla förändringar i verksamheten som lett till minskade utsläpp av växthusgaser. Senaste större förändringen är ett skifte från fjärrånga till fjärrvärme för uppvärmningen av lokalerna på fabriksområdet. Fjärrvärmen produceras enbart av förnyelsebart bränsle och har minskat företagets koldioxidutsläpp motsvarande 190 ton per år. När ett så här stort företag gör förändringar för att öka sin lokala förnybara energiförsörjning får det stor betydelse. Därför nominerar juryn dem till Klimatpriset 2021.

Läs mer om Pfizer i Strängnäs på Pfizers webbplats.

Klimatinitiativ Strängnäs

Motivering: Klimatinitiativ Strängnäs påverkar den lokala politiken, kommunen, näringslivet och invånarna i kommunen genom dialog, kommunikation och medborgarförslag. De sprider kunskap om klimatfrågan genom inspirerande aktiviteter som föreläsningar, läsecirklar och strejker. De ställer frågor och uppmärksammar områden som vi alla behöver hjälpas åt att förbättra. Därför nominerar juryn dem till Klimatpriset 2021.

Läs mer om Klimatinitiativ Strängnäs på Klimatinitiativ Strängnäs facebooksida

Hållbarhetspriset – nominerade 2021

Hornuddens trädgård

Motivering: Hornudden har inte bara ekologiska odlingar, kafé och ett eget reningsverk till sina toaletter, de har också projektet Klara färdiga gå. Projektet ska bidra till att fler ungdomar kommer ut i arbetslivet eller fortsätter att studera. Målet med projektet är att skapa ett praktik- och vägledningsprogram som kan bli en del av Hornuddens ordinarie verksamhet. Juryns uppfattning är att Hornudden uppfyller alla kriterier för Hållbarhetspriset och därför är de nominerade till priset 2021.

Läs mer om Hornudden på Hornuddens webbplats

Starka händer

Motivering: Föreningen Starka Händer vill vara en brobyggare mellan svenskar och nyanlända. I sitt arbete fokuserar de på snabbare integration, att bryta utanförskap och att hjälpa alla behövande. Det gör de bland annat genom aktiviteter av och med ungdomar, kulturarrangemang, studiecirklar och att se till att äldreboenden får julgranar. ”Vi ska hjälpa varandra oavsett kultur, religion och etniskt ursprung,” säger de och därför nominerar juryn dem till Hållbarhetspriset 2021.

Läs mer om föreningen Starka händer på Starka händers webbplats

Mer information

Läs mer om årets klimat- och hållbarhetspris i nyheten Fyra nominerade till klimat- och hållbarhetspriset 2021

På kommuns webbplats kan du också läsa mer om hållbarrutveckling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021