Konsten att minska matsvinnet

Ett av kommunens övergripande miljömål är att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Ett konkret sätt att arbeta med dem är att minska svinnet, det vill säga kasta mindre mat, på kommunens skolor. Det finns beräkningar som visar på att vi i välmående länder slänger ungefär 20 procent av all mat vi köper. Det finns alltså goda förutsättningar att bli bättre.

2013 började Strängnäs kommun mäta hur mycket som faktiskt kastades på våra skolor, för att vi sen skulle kunna sätta mål utifrån riktiga siffror. Tillsammans bestämdes att ett rimligt mål för 2014 var att minska svinnet med 20 procent.

Delaktighet och engagemang

Ledningen tog ett medvetet beslut om att inte tala om exakt hur målet skulle nås eller hur man ville jobba för att nå målet. Detta gjorde man för att varje medarbetare skulle bli delaktig och engagerad och själva kunna påverka hur det skulle gå. Metoden visade sig fungera alldeles utmärkt. På skolorna började arbetet med att försöka göra svinnet tydligt på whiteboardtavlor och de stora sopsäckarna, där eleverna slängde maten, togs bort och ersattes med små hinkar. Detta gjorde att det blev uppenbart vilka mängder mat som slängdes. Skolorna har sedan jobbat väldigt olika men många valde att jobba med olika former av tävlingar med belöningar mellan skolor, olika klasser, pedagoger och elever eller kökspersonal och elever.

Hållbart arbete

Några medarbetare valde också att föreläsa ute i klasserna om hållbar utveckling och kopplade det till svinnet. Det har varit viktigt att hela tiden lyfta fram goda exempel på hur man kan göra och visa vilka resultat det har gett. Kommunens arbete har uppmärksammats i lokal media och matbranschen nationellt, vilket har också bidragit till att synliggöra och bekräfta att det vi gör är viktigt.

Arbetet har gått så bra att vi under hösten 2014 tvingades att ändra målet till 40 procent istället, ett mål som vi också lyckades nå redan under förra året.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2018