Enskilt avlopp

Enskilda avlopp kallas de avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt reningsverk eller annat större gemensamt reningsverk. Nedan finns information om hur du ansöker om tillstånd för enskilt avlopp.

Tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävs om du ska:

 • Inrätta en enskild avloppsanordning med ansluten WC.
 • Inrätta en enskild avloppsanordning med enbart BDT-vatten (Bad, Disk och Tvätt) inom områden med detaljplan.
 • Ansluta WC till befintlig avloppsanordning (Tillstånd krävs inte vid anslutning av WC till befintlig anläggning med tillstånd som redan har ansluten WC, om varken vattenmängden eller antalet anslutna personer ökar).
 • Vid påkoppling av urinsorterande vattenspolande toalett eller liknande till en befintlig BDT-anläggning.
 • Ändra plats för en avloppsanordning (även om du har tillstånd för en sådan anordning för din fastighet).
 • Ändra typ av avloppsanordning eller utsläppspunkt.
 • Göra förändringar i en avloppsanordning som saknar tillstånd.

Du måste göra en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om du ska:

 • Inrätta en enskild avloppsanordning med enbart BDT (Bad, Disk och Tvätt) - avlopp utanför planlagt område.
 • Ändringar av befintligt avlopp, med tillstånd, om ändringen kan medföra en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Exempel på åtgärder:

 • Gräva om en markbädd eller infiltration inom ramen för tidigare givet tillstånd
 • Tillsätta kemikalier eller mikroorganismer som har som syfte att förändra avloppsvattnets sammansättning
 • Komplettera en markbädd med fosforfällning
 • Ansluta urin från en ej vattenspolande urinsorterande toalett
 • Ansluta jacuzzi eller större badkar utan utjämningsanordning till avloppsanläggningen
 • Ansluta en hemmafrisersalong
 • Installera en matavfallskvarn
 • Ändra från bostad till t.ex. vandrarhem
 • Utöka en verksamhet vid t.ex. skola
 • Ansluta t.ex. ett attefallshus som hyrs ut under halva året

Anmälan eller tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävs inte vid:

Enklare underhållningsåtgärder, på en avloppsanordning med befintligt tillstånd, som inte innebär att någon ny teknik tillförs eller att några delar av anläggningen flyttas till ny plats.

Exempel på underhållningsåtgärder:

 • Byte av förslitningsdelar (t.ex. pumpar eller T-rör)
 • Byta ut en slamavskiljare eller sluten tank mot ny likvärdig, så länge avloppsanordningen ligger på samma plats som tidigare och är anpassad till anläggningens dimensionering.

Ansök om enskild avloppsanordning

Observera att du inte får börja anlägga din avloppsanordning förrän du fått ett beslut (tillstånd eller föreläggande).

Långa handläggningstider

Just nu är det många som ansöker om tillstånd för nytt avlopp och handläggningstiderna är längre än vanligt.
Vi kommer att kontakta dig så snart vi har granskat din ansökan.

Sanktionsavgifter vid utebliven ansökan eller anmälan

Om miljöenheten får kännedom om att en avloppsanordning har inrättats utan att en anmälan eller ansökan har lämnats in, är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skyldig att fatta ett beslut om miljösanktionsavgift. Sanktionsavgifterna är fastställda till 3000 kronor respektive 5000 kronor beroende på om överträdelsen gäller utebliven anmälan eller ansökan om enskilt avlopp.

Observera att en sanktionsavgift även tas ut om du har ansökt om tillstånd men börjat anlägga din avloppsanordning innan du fått ett skriftligt beslut.

Val av avloppssystem

Det är några saker du behöver tänka på i samband med val av avloppssystem.

Läs mer om val av system på avloppsguiden.se.

Skyddsavstånd du behöver ta hänsyn till

Det finns alltid risk för att en avloppsanordning kan förorena grundvatten, ytvatten eller förorsaka annan olägenhet. Därför ska du sträva efter väl tilltagna skyddsavstånd till exempelvis vattentäkter när avloppsanordningen planeras.

Läs mer om skyddsavstånd och var avloppet ska ligga på avloppsguiden.se.

Reningsmetoder

Det finns olika metoder att rena avloppsvatten. På avloppsguiden.se kan du läsa mer om de vanligaste metoderna.

Läs mer om reningsmetoder på avloppsguiden.se.

Krav på rening

Vilken reningsgrad din avloppsanordning förväntas klara beror på hur omgivningen påverkas eller riskerar att påverkas av utsläppet. Läs mer om vilka krav som ställs på dig som fastighetsägare på sidan Krav på rening.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023