Enskilt avlopp

Här finns information för dig som ska anlägga ett enskilt avlopp. Enskilda avlopp är avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt reningsverk eller annat större gemensamt reningsverk.

Locket till ett enskilt avlopp placerad på en gräsmatta med en stenlagd gång

Du behöver tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden när du ska:

 • Inrätta en enskild avloppsanordning med ansluten vattentoalett (WC).
 • Inrätta en enskild avloppsanordning med enbart BDT-vatten (Bad, Disk och Tvätt) inom områden med detaljplan.
 • Ansluta WC till befintlig avloppsanordning. Däremot behöver du inte söka tillstånd om anläggningen redan har ansluten WC och varken vattenmängd eller antalet anslutna personer ökar.
 • Vid påkoppling av urinsorterande vattenspolande toalett eller liknande till en befintlig BDT-anläggning.
 • Ändra plats för en avloppsanordning (även om du har tillstånd för en sådan anordning för din fastighet).
 • Ändra typ av avloppsanordning eller utsläppspunkt.
 • Göra förändringar i en avloppsanordning som saknar tillstånd.

Här kan du läsa mer om hur ansökningsprocessen går till.

Du måste göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om du ska:

 • Inrätta en enskild avloppsanordning med enbart BDT (Bad, Disk och Tvätt) - avlopp utanför planlagt område.
 • Ändringar av befintligt avlopp, med tillstånd, om ändringen kan medföra en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Exempel på åtgärder som kräver anmälan:

 • Gräva om en markbädd eller infiltration inom ramen för tidigare givet tillstånd.
 • Tillsätta kemikalier eller mikroorganismer som har som syfte att förändra avloppsvattnets sammansättning.
 • Komplettera en markbädd med fosforfällning.
 • Ansluta urin från en ej vattenspolande urinsorterande toalett.
 • Ansluta jacuzzi eller större badkar utan utjämningsanordning till avloppsanläggningen.
 • Ansluta en hemmafrisersalong.
 • Installera en matavfallskvarn.
 • Ändra från bostad till exempelvis vandrarhem.
 • Utöka en verksamhet vid exempelvis skola.
 • Ansluta ett attefallshus som hyrs ut under halva året.

Här kan du läsa mer om hur ansökningsprocessen går till.

Anmälan eller tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävs inte vid:

Enklare underhållningsåtgärder, på en avloppsanordning med befintligt tillstånd, som inte innebär att någon ny teknik tillförs eller att några delar av anläggningen flyttas till ny plats.

Exempel på underhållningsåtgärder:

 • Byte av förslitningsdelar (t.ex. pumpar eller T-rör)
 • Byta ut en slamavskiljare eller sluten tank mot ny likvärdig, så länge avloppsanordningen ligger på samma plats som tidigare och är anpassad till anläggningens dimensionering.

Här kan du läsa mer om hur ansökningsprocessen går till.

Sanktionsavgifter vid utebliven ansökan eller anmälan

Om miljöenheten får kännedom om att en avloppsanordning har inrättats utan att en anmälan eller ansökan har lämnats in, är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skyldig att fatta ett beslut om miljösanktionsavgift.

Sanktionsavgifterna är fastställda till:

 • 3000 kronor vid utebliven anmälan
 • 5000 kronor vid utebliven ansökan om enskilt avlopp

Observera att en sanktionsavgift även tas ut om du har ansökt om tillstånd men börjat anlägga din avloppsanordning innan beslutet vunnit laga kraft.

Avgifter för ansökan och anmälan enskilt avlopp.

Åtgärd

Kostnad

Ansökan om sluten tank

5 600 kr

Ansökan om avlopp för WC+BDT (bad, disk och tvätt)

11 200 kr

Ansökan om avlopp för BDT (bad, disk och tvätt) inom detaljplanerat område

11 200 kr

Anmälan om avlopp för BDT (bad, disk och tvätt) utanför detaljplanerat område

11 200 kr

Ansökan enligt punkt 1 eller 2 samt 3 vid samma tillfälle.

11 200 kr + 2 800 kr för varje extra avloppslösning

Ansökan om att ansluta WC till befintligt avlopp

5 600 kr

Ansökan om avlopp för två till fem hushåll

12 600 kr

Ansökan om avlopp för sex till 40 hushåll

25 200 kr

Anmälan om ändring av befintligt godkänt avlopp enligt punkt 1–7

timavgift

Ska du ansöka om enskilt avlopp?

Titta gärna på våra film.

Ansök om eller anmäl enskilt avlopp

Här kan du ansöka via e-tjänst eller blankett.

Övriga ansökningar och ändringar

Planerar du att installera en förbrännings- eller torrtoalett eller att själv omhänderta avfall från ditt avlopp eller torrtoalett? Då kräver det en anmälan eller en ansökan som du kan läsa mer om här.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024