Grundvatten

Med anledning av de låga grundvattennivåerna uppmanas alla med privata brunnar att spara på vattnet.

För dig med egen brunn

Du som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån på vattentäkten och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar. Är din brunn torr eller brunnens tillrinning för liten, kan det bero på naturligt låga grundvattennivåer. I områden där det råder brist på vatten är det viktigt att de boende gemensamt sparar på vattnet för att få det att räcka till de allra nödvändigaste användningsområdena.

För dig som är ansluten till kommunalt vatten

Användare anslutna till det kommunala nätet i Strängnäs påverkas inte av de låga grundvattennivåerna. Kommunen vädjar ändå till att man använder vatten varsamt.

Vanliga frågor och svar om låga grundvattennivåer

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om grundvatten.

Vi har ingen brist på kommunalt vatten eftersom det kommunala dricksvattnet i Strängnäs produceras av ytvatten från Mälaren. Därför är det inte lika sårbart vid låga grundvattennivåer. Dock är det alltid viktigt att vara sparsam med vattnet. Allt vatten som spolas ur kranen har genomgått en reningsprocess som kräver tid och resurser. Slösa inte på vattnet och bor du i hus kan du samla upp och vattna med regnvatten.

Det gör det kommunala bolaget SEVAB.

Det kommunala dricksvattnet i Strängnäs kommun påverkas inte av låga grundvattennivåer då vi förses med ytvatten från Mälaren, ifrån Stockholm Vatten. Det är ofta små brunnar/små uttagsmagasin som oftast drabbas. De borrhålen eller grävda brunnar är inte så djupt borrade brunnar och påverkas då lättare vid torka.

Grundvatten består av regn och snö. Det mesta av grundvattnet bildas under den kalla årstiden. Då är avdunstningen liten och större delen av nederbörden kan bilda grundvatten. Under sommaren då det är varmare ute brukar större delen av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna.

Det skulle behöva komma regn mycket mer än normalt under en månad för att få normala grundvattenmagasin igen. På SGU:s hemsida kan du läsa mer om grundvattennivåerna just nu.

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn och att det håller rätt kvalitet. Är det generellt låga vattennivåer behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn och tänka över vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Förbered dig genom att ha vattendunkar om 25 liter hemma för att eventuellt kunna hämta vatten på utsedda platser. Blir det en akut vattenbrist i kommunen kommer tappställen att utpekas.

Det finns möjlighet att hämta vatten på brandstationerna i Strängnäs och Mariefred. Kontakta kommunens räddningstjänst på telefon 0152-29186 (till tjänstgörande skift som är bemannat dygnet runt) eller 0152-291 80 (bemannat måndag- fredag under dagtid) för mer information.

Vatten är en förutsättning för att djur ska överleva och behöver ges i den mängd som djurslaget kräver. Djurskyddslagen specificerar att djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Lagen säger också att fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Mer information om vatten till djur hittar du på Riksdagens webbplats och på Jordbruksverkets webbplats.

Tips för att spara vatten

 • Innan du använder vattnet, tänk lite extra på om det är nödvändigt just nu. Låt inte kranen rinna i onödan. För varje minut som kranen rinner går det åt 6 liter vatten.
 • När du köper vattenkrävande utrustning är det lämpligt att välja vattensnåla alternativ. Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
 • Fyll inte din pool med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer. Besök istället våra simhallar och badsjöar.
 • Använd inte vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
 • Tvätta inte bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
 • Använd inte högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.
 • Vänta med att köra disk- och tvättmaskinen tills de är helt fyllda. Det går åt 15 liter vatten för en diskning och 50 liter vatten för en tvätt.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskhon eller en balja. Diskvattnet som blir över kan du använda till att skölja ur kladdiga förpackningar med.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
 • Använd den lilla spolknappen när du bara har kissat. Installera gärna en snålspolande toalett. Det är bra för både miljö och plånbok.
 • Värm vatten i en vattenkokare eller kastrull om du behöver spola länge för att få varmt vatten.
 • Laga droppande kranar och rinnande toaletter • En droppande vattenkran kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år. Det motsvarar mer än 130 fyllda badkar. På ett dygn blir det cirka 55 liter.
 • På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.

Vid akut vattenbrist

Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina och man kan behöva akut hjälp. Förbered dig genom att ha vattendunkar om 25 liter hemma för att eventuellt kunna hämta vatten på utsedda platser. Blir det en akut vattenbrist i kommunen kommer tappställen att placeras ut.

Aktuell information om grundvattennivåerna

Sveriges geologiska undersökning (SGU) bevakar och mäter nivåerna på grundvatten regelbundet. Läs mer om grundvatten på SGU's webbsida eller länsstyrelsens webbsida.

För dig som lantbrukare

På Lantbrukarnas riksförbunds (LRFs) webbplats finner du som lantbrukare information och tips på hur du kan förebygga akut vattenbrist på gården. Läs mer på LRFs webbplats.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta kommunens Kontaktcenter 0152–291 00 eller kontaktcenter@strangnas.se

Det går bra att maila frågor om enskilda brunnar till VA-rådgivning va-radgivning@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2023