Översvämningar

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda dig och din egendom. Därför är det viktigt att fundera på hur du kan förebygga översvämningar och vad du ska göra om du drabbas.

Kommunens ansvar

De senaste åren har kommunen vidtagit ett antal åtgärder i Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk för att förebygga översvämning, bland annat genom att bygga vallar och dammar för att fördela dagvattnet.

Ditt ansvar vid översvämning

Som hus- och fastighetsägare måste du själv göra det som krävs för att skydda din egendom från bland annat översvämningar. Enligt gällande försäkringsavtal har du som fastighetsägare ”räddningsplikt”, vilket innebär att du själv ska göra de åtgärder du kan för att minska risken för skada och lindra konsekvenserna vid skada. Därför är det viktigt att du ser över din fastighet i förebyggande syfte. Se tips och råd längre ner på denna sida.

Drabbas du av översvämningar är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Om du ser en översvämning utomhus, på allmän plats, kan du göra en felanmälan på kommunens webbplats: strangnas.se/felanmalan. Under kontorstid kan du också kontakta Kontaktcenter på telefonnummer 0152-291 00.

Kommunens räddningstjänst hjälper till när det är akut läge och bråttom med åtgärder, exempelvis vid snabbt stigande vatten. Ring då 112.

Vanliga frågor och svar

Om du drabbas av översvämning kontaktar du i första hand ditt försäkringsbolag. Kommunens räddningstjänst hjälper till när det är akut läge och bråttom med åtgärder, exempelvis vid snabbt stigande vatten. Ring då 112.

Under kontorstid kan du kontakta Kontaktcenter på telefonnummer 0152-291 00. Övrig tid kan du göra en felanmälan på kommunens webbplats: strangnas.se/felanmalan.

Om du anser att det är ett akut läge och snabba åtgärder krävs ska du ringa 112.

De senaste åren har kommunen vidtagit ett antal åtgärder i Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk för att förebygga översvämning, bland annat genom att bygga vallar och dammar för att fördela dagvattnet.

Kommunen ansvarar för vatten ovan mark och rensade dagvattenbrunnar. När det gäller huvudledningar ligger ansvaret hos det kommunala energibolaget SEVAB. Kommunens fastighetsbolag, SFAB, ansvarar för sitt fastighetsbestånd.

När det gäller skador på byggnader är det alltid fastighetsägaren och dennes försäkringsbolag som primärt ska hantera skadorna.

Tips och råd vid översvämningar:

Att göra inför:

 • Kontrollera din försäkring.
 • Förvara värdefulla föremål på en säker plats.
 • Kontrollera att källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.
 • Se över golvbrunnar, ventiler och ledningar.
 • Prata med dina grannar om översvämningsrisker. Hur kan ni hjälpas åt?
 • Följ väderleksrapporten på smhi.se.

Att göra under en översvämning:

 • Flytta fuktkänsliga föremål till en säker plats.
 • Stäng av elen i de översvämmade lokalerna.
 • Tryck ner en filt i golvbrunnen och lägg en rejäl tyngd ovanpå.
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt och vädra.
 • Om du kör bil, undvik översvämmade vägar och parkera inte på översvämningshotad mark.

Att göra efter en översvämning:

 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Fota skadorna efter översvämningen.
 • Undvik att gå i vattnet utan vattentäta stövlar. Det kan finnas bakterier i vattnet som gör dig sjuk.
 • Spola av väggar och golv (innan det torkat) för att underlätta efterkommande saneringsarbete.

Följ väderprognosen

Håll dig uppdaterad om väderläget genom att följa SMHI:s väderprognoser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021