Information om coronaviruset och covid-19

Här hittar du den senaste informationen om covid-19 och hur coronaviruset påverkar kommunens verksamheter.

Sidan är senast uppdaterad: 19 november klockan 13:00

Skydda dig själv och andra

Följ de allmänna råd och rekommendationer som finns för att minska spridningen av covid-19 och för att undvika att själv bli sjuk.

Vaccinera dig

Läs om hur du bokar en tid på Region Sörmlands webbplats (1177.se).

Testa dig om du har symptom

Från och med 22 november ska alla över 6 år testa sig vid symtom på covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Läs mer om rekommendationen hos Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om hur du bokar tid på Region Sörmlands webbplats (1177.se).

Det här gäller i våra verksamheter

Här kan du läsa mer om hur kommunens verksamheter påverkas av coronapandemin.

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter och har tydliga rutiner för att hantera misstänkt och konstaterad smitta. Som en förebyggande åtgärd används munskydd vid all nära omvårdnad. Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.

Viktiga länkar för dig som äldre eller som anhörig

För dig som anhörig. Här hittar du information om hur kommunens vård-och omsorgsverksamheter arbetar under pandemin och vad som gäller kring besök kommunens boenden.


Barn och elever i kommunala förskolor och grundskolor

De kommunala grundskolorna är öppna och skolplikt gäller. Skol- och förskoleverksamheterna har anpassat sina rutiner och lokaler för att förhindra smittspridning.

Vårdnadshavare får löpande information via lärplattformen.

Läs mer information och vanliga frågor och svar om förskola och skola på sidan Information till vårdnadshavare.

Från och med 24 augusti är de kommunala inomhusanläggningarna återigen öppna för allmänheten. Om det kommer nya nationella eller regionala restriktioner så kan beslutet omprövas.

Läs mer på sidan Hallar och idrottsanläggningar

Undvik risk för smittspridning

Tänk på att hålla avstånd och att stanna hemma vid symtom.

Scener och mötesplatser

Från och med den 29 september öppnar våra scener och mötesplatser som vanligt igen igen för allmänheten.

Läs mer om hur du bokar lokal och ansöker om tillstånd här.

Bibliotek

Från och med den 1 oktober har biblioteken öppet enligt ordinarie tider.

Om det kommer nya nationella eller regionala restriktioner så kan beslutet omprövas.

Du hittar öppettider för alla biblioteken på vår webbplats.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

Stanna hemma vid symtom och att hålla en god handhygien gäller fortfarande.

Ta del av kulturen hemifrån

Upplev och låt dig inspireras av olika konstformer. Kultur hemma är ett sätt att uppleva, skapa och inspireras av kultur hemifrån. Läs mer på strangnas.se/kulturhemma

Om kulturevenemang i Strängnäs kommun

Du hittar alla aktuella evenemang i vår evenemangskalender.


Kulturskolan och våra fritidgårdar är öppna som vanligt igen. Om det kommer nya nationella eller regionala restriktioner så kan beslutet omprövas.

Rekommendationer för att undvika smittspridning

Stanna hemma vid symtom och att hålla en god handhygien gäller fortfarande.

Här hittar du Kulturskolan om du har funderingar eller synpunkter.

Här hittar dul fritidsgårdarna om du har funderingar eller synpunkter.

Barn som ritar

För dig som vårdnadshavare

Här hittar du information om vad som gäller kring förskola och skola.

Äldre dam och kvinna

För dig som är anhörig

Här hittar du information om vad som gäller på kommunens särskilda boenden.

Stöd till företagare och föreningar

Här finns samlad information om de åtgärder och insatser som kommunen gjort för att underlätta för föreningar och företag under pandemin.

Kommunens arbete under coronapandemin

Kommunen följer och agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Vi gör också lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs.

  • Vid midsommar 2021 avvecklades kommunens centrala coronastab eftersom pandemiläget i kommunen varit stabilt under en längre tid. Om smittspridningen ökar och kommunens verksamheter drabbas hanteras situationen utifrån kommunens ordinarie krishaneringsrutiner. Vid behov kan coronastaben aktiveras igen.
  • En samordningsgrupp ansvarar för att, i samverkan med regionen, planera och genomföra vaccination av brukare och vård- och omsorgspersonal som arbetar med nära omvårdad för dessa personer. I kommunens uppdrag ingår även att vara regionen behjälplig med vaccinationslokaler och viss administration.
  • Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.
  • Kommunen har tydliga riktlinjer om att medarbetare ska stanna hemma om de känner sig sjuka. Kommunen rekommenderar också de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån.
  • Strängnäs kommun kan inte lämna ut information om en medarbetare, elev eller brukare har blivit smittade av covid-19. Den informationen omfattas av sekretess.

Så arbetar kommunen

Den gemensamma målbilden för kommunens arbete under utbrottet av covid-19 är att:

  • ​Uthålligt bedriva kommunens verksamhet utifrån rådande omständigheter och statliga direktiv.
  • Skapa lugn och stabilitet för medborgare, brukare/kunder och medarbetare.

Anställda inom kommunen får information via chefer och kommunens intranät.

Trängseltillsyn av kommun och Länsstyrelsen

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av de verksamheter och lokaler som omfattas av den nya covid-19-lagen.

Om du som privatperson uppmärksammat trängsel i en lokal som kommunen ansvarar ber vi dig att kontakta kontaktcenter@strangnas.se. Om lokalen inte tillhör kommunen utan en annan aktör ska du anmäla till sodermanland@lansstyrelsen.se

Läs mer om pandemilagen på Länsstyrelsens webbplats.

Smittspridning inom vård och omsorg

Strängnäs kommun informerade varje vecka fram till midsommar 2021 om smittspridning inom vård och omsorg.

Vilka boenden, hur många personer per boende eller vilka personer på ett boende som har haft bekräftad covid-19 har vi inte rapporterat. Det beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Bekräftade fall kommunicerades per omsorgsform.

Skriv tabellbeskrivning här

Omsorgsform

Antal bekräftade fall av covid-19

23 juni 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

16 juni 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

3 juni 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

26 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

19 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

12 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

5 maj 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

28 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

21 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

14 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

08 april 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

31 mars 2021

Ingen bekräftad smitta

24 mars 2021

Ingen bekräftad smitta

17 mars 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

10 mars 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagar

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

3 mars 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagar

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

24 februari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

17 februari 2021

Ingen bekräftad smitta

10 februari 2021

Ingen bekräftad smitta

3 februari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

27 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

20 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

11

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

13 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

12

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

7 januari 2021


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

5

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

30 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

23 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

2

16 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

1

9 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

3

2 december 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

2

25 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

4

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

16 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

9 november 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

2 november 2020

Ingen bekräftad smitta

27 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

19 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

12 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

5 oktober 2020

Ingen bekräftad smitta

28 september 2020

Ingen bekräftad smitta

21 september 2020

Ingen bekräftad smitta

14 september 2020

Ingen bekräftad smitta

7 september 2020

Ingen bekräftad smitta

31 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

24 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

17 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

10 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

3 augusti 2020

Ingen bekräftad smitta

27 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

20 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

13 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

6 juli 2020

Ingen bekräftad smitta

29 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

22 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

15 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

8 juni 2020

Ingen bekräftad smitta

1 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

25 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

18 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

11 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

4 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen ger inte ut information om enskilda barn eller elever. Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så är det behandlande läkare i Region Sörmland som bedömer vilka personer som kan ha riskerat att ha blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem, och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Läs mer på sidan Information till dig som är vårdnadshavare.

Smittspridning bland medarbetare inom Strängnäs kommun

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Strängnäs kommun. Men orsaken till sjukfrånvaro dokumenterar vi inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021