Information om coronaviruset och covid-19

Här hittar du den senaste informationen om hur coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar kommunens verksamheter. Här hittar du också information för dig som behöver hjälp eller vill hjälpa till, allmänna råd och föreskrifter.

Informationen på sidan uppdateras löpande.

(Senast uppdaterad 3 juni kl 16.30)

Strängnäs kommun följer Region Sörmlands smittskyddsläkares och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla måste ta ansvar för att förhindra att smitta sprids. Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här kan du läsa mer om hur våra kommunala verksamheter påverkas och hur vi hanterar situationen.

Kommunen följer de ansvariga myndigheternas rekommendationer men gör lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs. Kommunen har också regelbundet digitala möten, så kallade samverkanskonferenser, tillsammans med Länsstyrelsen, smittskyddsläkaren och berörda myndigheter.

Den gemensamma målbilden för kommunens arbete under utbrottet av covid-19 är att:

 • ​Uthålligt bedriva kommunens verksamhet utifrån rådande omständigheter och statliga direktiv.
 • Skapa lugn och stabilitet för medborgare, brukare/kunder och medarbetare.

Under våren aktiverade kommunen sin krisledningsorganisation. I den centrala krisledningsstaben ingick tjänstepersoner inom olika kompetenser som arbetade specifikt med det som behövde hanteras på grund av covid-19 och spridningen av coronaviruset. Från och med den 3 juni hanteras frågor som rör covid-19 av respektive verksamhet.

Anställda inom kommunen får information via chefer och kommunens intranät.

Region Sörmlands rapportering och ansvar

Det är Region Sörmland och smittskyddsläkaren som ansvarar för provtagning och smittspårning av covid-19.

Region Sörmland rapporterar varje vecka om konstaterade fall av covid-19, per kommun. Här kan du ta del av regionens rapportering: Antal fall per kommun.

Smittspridning inom vård och omsorg

Från och med vecka 19 ger Strängnäs kommun en veckovis nulägesbild av bekräftade covid-19-fall inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Strängnäs kommun. Bekräftade fall kommuniceras per omsorgsform.

Informationen uppdateras varje måndag.

Skriv tabellbeskrivning här

Omsorgsform

Antal bekräftade fall av covid-19

1 juni 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

25 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

0

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

18 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

0

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

11 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

1

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

1

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0

4 maj 2020


Särskilt boende för äldre, totalt cirka 310 boende 

2

Hemtjänst, totalt cirka 450 hemtjänsttagare

2

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (LSS), totalt cirka 70 boende

0


Strängnäs kommun informerar inte om vilka boenden, hur många personer per boende eller vilka personer på ett boende som har bekräftad covid-19. Beslutet grundar sig på sekretesskyddet för den enskilde i verksamhet avseende Hälso- och sjukvård, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras patienten av smittskyddsläkaren. Även anhöriga och närmaste medarbetare runt patienten får information av smittskyddsläkaren.

Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Läs mer på sidan Information till dig som är anhörig.

Smittspridning inom skola och förskola

Kommunen ger inte ut information om enskilda barn eller elever. Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så är det behandlande läkare i Region Sörmland som bedömer vilka personer som kan ha riskerat att ha blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem, och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Läs mer på sidan Informatin till dig som är vårdnadshavare.

Smittspridning bland medarbetare inom Strängnäs kommun

Vi följer statistik över sjukfrånvaro av medarbetarna i Strängnäs kommun. Men orsaken till sjukfrånvaro dokumenterar vi inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Kommunen har beslutat att det är besöksförbud på kommunens boenden. Det gäller särskilda boenden, äldreboenden, korttidsboenden och korttidsvistelse inom LSS. Besöksförbudet gäller från och med 18 mars tillsvidare. Om det tas ett nytt beslut meddelar vi det.

Kommunen har också fattat beslut att stänga dagverksamhet för dementa. Beslutet att stänga gäller från och med 30 mars tillsvidare. Om det tas ett nytt beslut meddelar vi det.

Bakgrunden till beslutet är att vi behöver ta särskild hänsyn till riskgrupperna.

Läs mer på sidan För dig som anhörig. Där hittar du också vanliga frågor och svar.

Kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning sköter sedan 18 mars all undervisning på distans eller genom fjärrundervisning.

Elever och personal får information via kommunens lärplattform.

Lunchlådor för avhämtning

Från och med 18 maj får alla gymnasielever i kommunen möjlighet att hämta lunch på några av skolrestaurangerna på kommunens grundskolor.

Lunchen måste beställas i förväg. Elever på Thomasgymnasiet gör sin beställning via lärplattformen. För gymnasieungdomar som går på gymnasieskolor i andra kommuner görs beställning av lunchlådor via e-post. Läs mer i nyheten Lunchlådor till gymnasielever.

Tid och plats

 • Lunchlådorna kan hämtas varje dag mellan klockan 11.15 – 12.45 på Åkerskolan, Stallarholmskolan, Mariefredsskolan och Vasaskolan.

Det här gäller:

 • Lunchen måste beställas i förväg.
 • Ta med en egen matlåda för avhämtning.
 • Kontakta kökspersonalen så att de kan bocka av eleverna i listan.
 • Håll avstånd i kön för att inte smitta andra eller bli smittad själv!

De kommunala förskolorna och grundskolorna är öppna som vanligt och skolplikten gäller. Vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning som säger att friska elever ska gå till skolan och att friska barn kan gå till förskolan. Om läget förändras kommer vårdnadshavare att få information via lärplattformen.

Om ditt barn har symtom på luftvägsinfektion (också bara lindriga förkylningsymtom) ska barnet inte vara i förskolan eller skolan.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp hör av dig till sjukvården för rådgivning.

Med hänvisning till Folkhälsomyndigheten uppmanar nu Sörmlandstrafiken alla skolelever som har möjlighet att gå eller cykla till skolan att göra det, för att minska trängsel i kollektivtrafiken.
De elever som är beviljade skolskjuts reser som vanligt.

Läs Vanliga frågor och svar om förskola och skola på sidan Information till vårdnadshavare.

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och evenemang. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 besökare.

Det innebär att evenemang med 50 besökare eller fler är just nu inte tillåtna i Sverige för att hindra smittan att sprida. För evenemang med färre än 50 besökare följer vi rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Tänk på att alla rekommendationer kan ändras så håll dig uppdaterad!

Besök inte evenemang om du tillhör en riskgrupp eller känner dig sjuk!

Anpassade evenemang

Du hittar alla aktuella evenemang i vår evenemangskalender. Dessutom har kulturkontoret nu stöpt om verksamheterna och flera evenemang för att anpassa dem till läget vi är i nu. Du hittar all information på den nya sidan Kultur2020.

Om biljetter och inställda evenemang

 • Vid inställt evenemang där Strängnäs kommun är arrangör ersätts biljetterna fullt ut.
 • Vid evenemang där någon annan är arrangör hänvisar vi till dem.

Hör av dig till kulturproduktion@strangnas.se med dina frågor om biljetter eller evenemang.

Coronautbrottet har drabbat många företagare hårt. Kommunen har därför tagit fram ett paket med åtgärder för att underlätta för våra lokala företagare.

Läs mer i nyheten Strängnäs kommuns åtgärder för att underlätta för företagen.

Vi har också samlat information och länkar för dig som är företagare i Strängnäs kommun.

Läs mer på sidan Information om coronaviruset för företagare.

Spridningen av coronaviruset har påverkat och kommer påverka det lokala föreningslivet på flera sätt. Kommunen har därför beslutat om ett antal åtgärder för att underlätta för föreningarna.

Läs mer i nyheten Ågärder för att underlätta för föreningslivet.

Filmer om kommunens arbete under covid-19

Under vinjetten "Vi ringer upp..." berättar kommunalråden Jacob Högfeldt (M) och Monica Rydell-Lindén (S) om hur pandemin påverkar kommunens arbete.

Jacob Högfeldt

...Jacob Högfeldt (M)

Kommunstyrelsens ordförande berättar om hur covid-19 påverkar organisationen.

Monica Rydell-Lindén

...Monica Lindell Rylén (S)

Kulturnämndens ordförande berättar om hur covid-19 påverkar kommunens kulturverksamhet.

Informationsblad om kommunens arbete

Här kan du ta del av informationsblad som ger en sammanfattande lägesbild av kommunens arbete med att hantera covid-19.

Läs informationsbladet i din dator eller mobil. Du kan också ladda hem filen eller skriva ut dokumentet.

Till dig som är anhörig och vårdnadshavare

Cropped view of elderly man with walking stick in hands

Information till dig som är anhörig

Här finns vanliga frågor och svar om vad som gäller på kommunens boenden.

Barn ritar

Information till dig som är vårdnadshavare

Här finns vanliga frågor och svar om vad som gäller för förskolor och grundskolor.

Till dig som är företagare

Företagare

Stöd till lokala företagare 

Här finns samlad information och länkar för dig som är företagare.

Image of business peopleís hands during teamwork Möte mellan kollegor

Åtgärder för företagare

Kommunen har tagit fram ett åtgärdspaket för att underlätta för lokala företagare.

När du behöver stöd och hjälp

Våldsam vuxen med knyten näve

Våld och hot inom familjen

Det finns hjälp att få för dig som är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld i nära relation.

technology, old age and people concept - happy senior woman in glasses with laptop computer at home

För dig som är äldre 

Information och stöd till dig som är äldre eller tillhör en annan riskgrupp.

Barn i rullstol pratar med läkare

Så pratar du med barn

Experter på BRIS tipsar om hur du som vuxen kan prata med barn om corona.

Spargris

Oro för din ekonomi

Kommunen erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Vanliga frågor och svar

Från och med onsdagen 25 mars 2020 skärptes reglerna. Nu tillåts endast bordsservering på landets restauranger, barer och caféer. Det är inte längre tillåtet med barhäng och bord i lokalen ska placeras så glest att det blir svårare för smittan att spridas.

Det är matställets ansvar att ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, men det är allas gemensamma ansvar att tillsammans försöka bromsa smittspridningen.

Smittskyddsläkaren i regionen kan stänga ner restauranger eller kaféer där det inte fungerar, så låt oss hjälpas åt att få detta att fungera för en fortsatt levande kommun.

Tänk på det här:

 • Håll avstånd – en armlängd och lite till på krogen
 • Hälsa med en kram på distans
 • Respektera restaurangens regler
 • Tvätta händerna - minst 20 sekunder
 • Undvik att röra ansiktet
 • Stanna hemma om du har symtom och minst 2 dygn efter att du blivit frisk

Vilket avstånd gäller egentligen?

Det är viktigt att visa hänsyn och gott omdöme i mötet med andra människor, vilket innebär att vi ska hålla avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus.

Det finns i dagsläget inga studier som visar någon exakt gräns för vilket avstånd som är säkert, men med tanke på hur droppsmittan sprids skulle ett riktmärke kunna vara minst en armlängds avstånd. En annan anledning till att Folkhälsomyndigheten endast ger ett ungefärligt mått är att verksamheter som restauranger, butiker och andra offentliga platser måste kunna ha en viss flexibilitet för att verksamheten ska fungera.

Coronaviruset överförs i första hand som kontakt- och droppsmitta från droppar som sprids i luften när någon hostar, nyser eller pratar. Studier som gjorts om infektioner som sprids genom droppsmitta visar att dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter.

Har du frågor eller tips?

Välkommen att kontakta miljöenheten
Telefon: 0152-291 00
E-post: miljo@strangnas.se

Många äldre och andra riskgrupper eller sjuka är isolerade i hemmet och kan behöva hjälp med att handla, koppla upp sig till olika tjänster på nätet eller göra enklare ärenden.

 • Det finns olika företag som erbjuder hushållsnära tjänster som anpassas efter dina behov. Socialkontoret har listat lokala företag som jobbar med hushållsnära tjänster, och som ger dig rätt till RUT-avdrag.
  Du hittar listan på sidan om hushållsnära tjänster här.
 • Du som har ansökt om och fått bistånd med hemtjänst i hemmet får det fortsatt så länge du har behov.
 • Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt. Läs mer om olika stöd och hur du ansöker.

Frivilliga krafter

Här är en lista med ett antal frivilliggrupper som kan hjälpa till med att handla mat, hämta varor på apoteken eller liknande:

Kommunen har beslutat att införa besöksförbud på kommunens särskilda boenden. Det gäller LSS- SoL- och äldreboenden.

Personal inom omsorgen har också fått särskild information om att inte gå till jobbet om de känner sig sjuka.

Om en brukare inom socialkontorets verksamhet konstateras smittad eller sjuk i covid-19 sätter man in åtgärder för att säkerställa att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. De smittade tas om hand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vid konstaterad eller misstänkt coronasmitta använder personalen skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden.

Läs mer om hur kommunen jobbar med skyddsutrustning nedan.

Personalen inom vård och omsorg är vana att jobba med smittskydd. Att följa basala hygienrutiner är grunden i allt vårdande arbete eftersom det hindrar all sorts smitta, även coronaviruset. Det vill säga att tvätta händerna och sprita händerna, att använda arbetskläder och skyddskläder. Vid misstänkt coronasmitta används även skyddsutrustning som en komplettering.

Hur ser tillgången på personlig skyddsutrustning ut?

Vi har den skyddsutrustning som rekommenderas - handskar, plastförkläden, munskydd och visir. Vi får leveranser från leverantörer och bevakar frågan om skyddsutrustning noga.

Vad består skyddsutrustningen av?

Skyddsutrustningen består av handskar, plastförkläde, munskydd och visir. Plastförklädet är för engångsbruk och kastas direkt efter besöket. Munskyddet används tillsammans med visir. Visiret kan användas flera gånger och spritas mellan användningarna. Skyddsutrustningen är ett komplement till de basala hygienrutinerna som personalen följer vid alla besök hos både friska och sjuka brukare.

När används den här skyddsutrustningen?

Skyddsutrustning används när en brukare visar symtom som skulle kunna vara covid-19 eller hos en brukare som har bekräftad covid-19. Hos brukare som inte visar symtom används inte den särskilda skyddsutrustningen. Det är viktigt att rätt utrustning används i rätt situation.

Strängnäs kommun kan inte lämna ut information om en medarbetare, elev eller brukare har blivit smittade av covid-19. Den informationen omfattas av sekretess.

Om en person som är patient i Sörmland är bekräftad som smittad av covid-19 är det smittskyddsläkaren i Region Sörmland som fattar beslut om åtgärder i samband med smittspårning.

Sekretess gäller på samma sätt som vid andra sjukdomar. De som berörs av eventuella åtgärder kommer att bli kontaktade och få enskild information. Smittspårningen är reglerad i smittskyddslagen.

Region Sörmland lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Läs mer på Region Sörmlands sida om coronaviruset.

De kommunala grundskolorna och förskolorna arbetar på flera sätt för att minska risken för sprida smittan vidare. Här är några av de åtgärder som förskolorna och skolorna gör:

 • Informerar vårdnadshavare om att barn och elever som har symtom på luftvägsinfektion (också lindriga förkylningsymtom) ska stanna hemma.
 • Pratar med eleverna om god handhygien som att tvätta händerna noga, inte peta i ansiktet och nysa i armvecket.
 • Städar nu oftare skolans lokaler.
 • I matsalen ser personalen till att barnen tvättar händerna innan de kommer till matsalen och att de inte trängs eller står för nära varandra i kön. Skolmatsalarna har också skärpt rutinerna för hur man ska ta bestick och se till att man inte har för mycket mat ute samtidigt i serveringen, så att kärl och skålar kan bytas ofta.
 • Skolorna undersöker också möjligheterna att sprida ut eleverna mer i lokalerna.

Kommunen följer och agerar i enlighet med de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Vi gör också lokala anpassningar när vi bedömer att det behövs.

Här är en sammanfattning av de åtgärder som Strängnäs kommun har vidtagit:

 • Kommunens särskilda boenden, som LSS-, SoL- och äldreboende och dagverksamhet för personer med demenssjukdom är stängda för besök.
 • Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen jobbar nu med fjärrundervisning.
 • Kommunens badhus har stängt för allmänheten. Omklädningsrummen på kommunens idrottsanläggningar hålls också stängda.
 • Socialkontoret har skapat en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning.
 • Vård- och omsorgspersonal inom kommunen, som har symtom på covid-19, erbjuds provtagning enligt regionens rutiner. Från och med den 3 juni erbjuds personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet egenprovtagning för covid-19 i Sörmland. 
 • Kommunen öppnar en tillfällig korttidsenhet för att utöka antalet korttidsplatser. Syftet är att ta emot brukare som bekräftats smittade av covid-19 och som är i behov av korttidsvård.
 • Kommunens krisledningsorganisation har aktiverats.
 • Kommunens medarbetare ska stanna hemma om de känner sig sjuka. Det gäller också bara med lindrigare symtom.
 • Kommunen rekommenderar de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån om jobbet tillåter det.
 • Kommunen uppmanar också sina medarbetare till digitala möten.

Det är viktigt att alla hjälps åt för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset. Vi måste alla hålla i och hålla ut en tid till.

 • Alla med symtom på luftvägsinfektion, också lindriga symtom på förkylning, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • Region Sörmland erbjuder från och med den 10 juni alla vuxna personer med symtom att testa sig för covid-19.
 • Var noga med hygienen. Det som gäller är att tvätta händerna med tvål och varmt vatten länge, undvika att ta på ansiktet och nysa i armvecket.
 • Även om du inte känner dig sjuk är det viktigt att du tar till dig Folkhälsomyndighetens råd för att minska spridningen av coronaviruset. Undvik större sammanhang där flera personer träffas, som till exempel fester, bröllop och andra tillställningar.
 • Tänk på 2-metersregeln när du möter personer som du inte umgås med ofta.
 • Undvik att göra onödiga resor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att stanna hemma under lov och helger för att undvika smittspridning och inte belasta sjukvården i andra regioner i onödan.
 • Är du i en riskgrupp bör du undvika onödig kontakt med andra. Äldre personer över 70 år och personer med nedsatt hälsa löper störst risk att få allvarliga symptom av covid-19.
 • Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus och äldreboenden. Regeringen har beslutat om att besöksförbud råder på äldreboenden i hela Sverige. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Du kan också göra ett självtest på Region Stockholms webbplats.

Om du har frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Skydda dig och andra från smitta genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Strängnäs kommun har beslutat att stänga Åkersbadet och Thomasbadet för allmänheten. Även omklädningsrum i idrottshallar- och idrottsanläggningar är stängda från och med 6 april.

Läs mer i nyheten Kommunens badhus stänger tillsvidare.

Kollektivtrafiken med buss och tåg går som vanligt, men vi måste alla ta vårt ansvar och hjälpas åt för att minska smittspridning. På Sörmlandstrafikens webbplats kan du läsa mer om vad du som resenär behöver tänka på.

För att minska smittspridning och för att skydda chaufförerna har bussarna stängt sin framdörr och istället sker av- och påstigning bak eller i mitten av bussen.

Tänk på att du fortfarande måste ha en giltig biljett för att resa kollektivt. Biljettkontrollanterna jobbar precis som vanligt och den som inte har giltig biljett riskerar tilläggsavgift. På Sörmlandstrafikens webbplats kan du läsa mer om hur du betalar din bussresa.

Så kan du bidra

Det är många som hör av sig till kommunen och vill hjälpa till på olika sätt. Här tipsar vi om några sätt som du kan bidra.

Tillsammans

Så kan du hjälpa andra

Här är tips för dig som vill hjälpa äldre och andra riskgrupper.

Tillsammans

Ställ upp som volontär

Vill du göra en
viktig insats? Anmäl dig som volontär!

Jobba inom omsorgen

Vi behöver fler medarbetare som vill vara med att ge service och omsorg till äldre och personer med funktionshinder.

Medarbetare inom äldreomsorgen

Vi söker timvikarier

Vi söker extra personal till kommunens äldre- och funktionshinderomsorg.

Tess och Anton

Att arbeta inom omsorgen

Två medarbetare från Trygghetslarmet berättar om hur det är att arbeta inom omsorgen just nu.

Mer information

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till organisationer och ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Region Sörmland

Region Sörmland har sammanställt en sida med information om coronaviruset.
Information om coronaviruset på Region Sörmland

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning och en lista med frågor och svar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Kommun och politik