Delta och påverka

Strängnäs kommun utvecklas och förändras hela tiden och därför är det viktigt att kommunen får ta del av dina åsikter. Du som lever och verkar i Strängnäs kommun har flera möjligheter att påverka utvecklingen.

Påverka din kommun genom att:

  • Rösta i allmänna val.
  • Lämna synpunkter.
    Hur kan kommunen göra saker på ett bättre sätt?
  • Lämna in dina idéer som e-förslag eller medborgarförslag.
    Vad vill du att kommunen ska göra?
  • Var med i en dialogaktivitet och bolla dina tankar med andras.
  • Delta i öppna möten där våra förtroendevalda fattar beslut.
  • Gå med i ett politiskt parti, en förening eller annat nätverk.

Du kan också i ett tidigt skede påverka planer som handlar om samhällsplanering, som till exempel nybyggnationer och planerade bostadsområden.

Välj den väg som passar dig bäst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021