Visholmsfesten

Evenemangsguiden

I vårt kalendarium hittar du evenemang arrangerade av kommunen och andra aktörer, för såväl barn som vuxna.

Evenemang du inte får missa

Kommande evenemang i kommunen

Registrera ditt evenemang

Välkommen att skicka in ditt evenemang till kommunens evenemangsguide.

 • Att medverka i kommunens evenemangsguide är helt kostnadsfritt.
 • Fyll i formuläret och skicka in dina uppgifter till oss senast sju dagar innan evenemanget startar.
 • Ta del av kommunens regler för evenemang innan du skickar in ditt evenemang.
 • Innan vi publicerar evenemanget kontrolleras det av vår evenemangsredaktör.

Har du frågor eller vill göra ändringar i ditt redan inskickade evenemang, skicka e-post till evkalender@strangnas.se.

Strängnäs kommun granskar inskickade tips innan de godkänns för publicering. Kommunen har rätt att neka evenemang, göra justeringar i inskickad text eller bild och ändra valda kategorier.

Arrangören av respektive evenemang ansvarar för att den information som lämnats är korrekt och att erforderliga tillstånd finns. Som arrangör till ett evenemang är du ansvarig för att du har rättighet att använda bilden du laddar upp och att dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs.

Bilden ska komplettera evenemanget visuellt och inte innehålla text. Använd ett foto eller en bild som har koppling till innehållet. All information om evenemanget lämnar du i formulärets textfält. Du hittar fler tips om bilder vid uppladdningsknappen i formuläret.

Vid frågor om reglerna kontakta oss: evkalender@strangnas.se

Regler för Strängnäs kommuns evenemangsguide

 • Evenemanget ska ha en tydlig arrangör som är ansvarig för evenemanget och som kan kontaktas av allmänhet eller myndighet. Varje arrangör är ansvarig för marknadsföringen av sitt evenemang i evenemangskalendern.
 • Evenemanget ska äga rum i Strängnäs kommun. Vissa undantag finns av traditionellt geografiska skäl som till exempel Skottvångs gruva.
 • Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper. Evenemang som kan upplevas kränkande eller diskriminerande för individer eller samhällsgrupper publiceras inte.
 • Evenemang ska vara öppna för allmänheten och får inte vara politiska möten, innehålla politiska budskap eller sådant som strider mot lagar eller på annat sätt är olämpliga. Arrangören får inte heller utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgräns för barn är däremot tillåtet.
 • Ett evenemang ska, till skillnad från löpande verksamhet, alltid innehålla datum och klockslag. Exempel: ett galleri som håller öppet varje helg är inte ett evenemang, men en vernissage som hålls ett speciellt datum är godkänt som evenemang.
 • Evenemanget ska tydligt skilja sig från arrangörens löpande verksamhet. Exempelvis kurser och utbildningar som tillhör arrangörens löpande verksamhet publiceras därför inte. Inte heller variationer på vanlig verksamhet, som till exempel julbord, brunch eller logipaket publiceras som evenemang.
 • Att locka besökare med ett evenemang där själva huvudsyftet är annat än just evenemanget i sig är inte godkänt. Det gäller exempelvis en rea eller en butik som bjuder på fika eller anordnar utbildning under en helg i syfte att locka fler kunder. Evenemanget ska kunna besökas utan att det måste bokas tillsammans med en annan aktivitet.
 • Evenemangsguiden är religiöst och politiskt obunden, därför publiceras inte evenemang med religiösa budskap eller som arrangeras av eller tillsammans med politiska partier eller förbund. Information om demonstrationer eller manifestationer publiceras inte.

Arrangör och plats