Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med en funktionsnedsättning.

För att vara berättigad till färdtjänst ska din funktionsnedsättning ha en varaktighet om minst tre månader samt att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänsten bygger på samåkning.

Ansökan om färdtjänst görs hos socialkontorets färdtjänsthandläggare. Handläggningstiden är upptill fyra månader. Socialkontorets färdtjänsthandläggare når du via kontaktcenter.

Om du är berättigad och beviljas färdtjänsttillstånd får du ett beslut och information hemskickat.

Vanliga frågor och svar

Den som har beviljats färdtjänst har möjlighet till 12 resor tur och retur per år till/från Eskilstuna. För resor till annan kommun eller ytterligare resor till Eskilstuna finns möjlighet att ansöka om riksfärdtjänst. För den som beviljas riksfärdtjänst blir egenavgiften för resan lägre än för resa med färdtjänst.

För resor till och från vårdgivare eller tandvård är det sjuk- och behandlingsresor som gäller.

Särskild kollektivtrafik - Region Sörmland (regionsormland.se)

För mer information om dessa resor kontaktar du din vårdgivare eller Sjukreseenheten: 0155-24 73 57.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024