Agenda 2030 - de globala målen

karta över de globala målen

Här är våra gemensamma globala mål. Tillsammans kan vi lära oss att leva mer hållbart. Dela med dig och inspirera andra för en bättre kommun och en bättre värld.

Forskning visar att kommunerna är den bästa storleken eller nivån på samhällen för att få till en förändring av vårt sätt att leva och verka. Alla kommuner har ett uppdrag att arbeta med de globala målen och Agenda 2030. I Strängnäs kommun tycker vi att det är nödvändigt att hållbar utveckling genomsyrar vår lednings- och styrningsprocess.

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Definitionen av hållbar utveckling skapades redan 1987 av FN:s världskommission för miljö och utveckling.

Agenda 2030 och de globala målen

Världens ledare har kommit överens om och lovat att leva upp till de 17 globala målen för att tillsammans avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa, främja fred och rättvisa, bevara naturresurserna samt att lösa klimatkrisen.

Alla 17 globala mål hänger ihop och samverkar med varandra. Det gör att de tre hållbarhetsdimensionerna – den sociala, den ekonomiska och den ekologiska och miljömässiga – blir jämlika med varandra.

Vi följer läget i de globala målen, vilket utgör en kunskapsbas som den politiska inriktningen kan utgå från. I våra uppföljningsrapporter lämnar vi rekommendationer och föreslår områden som kan förbättras så att hållbar utveckling arbetas in i vårt systematiska kvalitetsarbetet.

Glokala Sverige och Strängnäs

Av landets alla kommuner är Strängnäs kommun en av de 96 som fått en plats i Glokala Sverige. I samband med att Glokala Sverige kom hit för en utbildningsinsats för anställda och politiker i kommunen och intresserade medborgare lämnades en stafettpinne över till Magnus Stuart (M), miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Den ska nu ska tas emot och ges vidare mellan kommunens alla verksamheter för att sprida arbetet med de globala målen i hela organisationen och därmed hela kommunen.

Varför stanna halvvägs?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2019