Tidigare valresultat i EU-val

Här kan du se hur partiernas mandat, det vill säga platser i Europaparlamentet, har förändrats de senaste valen.

 I EU-valet röstar vi generellt oftare på personer som vi har förtroende för än på vilka partier vi röstade på i till exempel riksdagsvalet. Det enda som påverkar vilka 20 ledamöter som ska representera Sverige är hur du röstar i EU-valet.

Så här fördelades de svenska mandaten i Europaparlamentet efter tidigare val.

Tabell: Fördelning av de svenska mandaten i Europaparlamentet efter tidigare val.

Parti

2004

2009

2014

2019

C - Centerpartiet

1

1

1

2

FI - Feministiskt initiativ

-

-

1

-

Junilistan

3

-

-

-

KD - Kristdemokraterna

1

1

1

2

L - Liberalerna

2

3

2

1

M - Moderaterna

4

4

3

4

MP - Miljöpartiet

1

2

4

2

PP - Piratpartiet

-

1+1

-

-

S - Socialdemokraterna

5

5+1

5

5

SD - Sverigedemokraterna

-

-

2

3

V - Vänsterpartiet

2

1

1

1

Total antal mandat

19

18+2

20

20

 

I EU-valet 2009 hade Sverige först 18 mandat men efter det nya avtalet som kallas Lissabonfördraget fick Sverige två mandat till, och de fördelades enligt valsystemet till Socialdemokraterna och Piratpartiet. Antal mandat påverkas också av hur många länder som är med.

2019 satte valnämnden i Strängnäs kommun ett mål att valdeltagandet ska öka med 5 procent. Resultatet blev 5,3 procent.

Så här har valdeltagandet sett ut över tid när röstberättigade i Strängnäs kommun röstat i EU-valet.


Tabell: Valdeltagandet i EU-valet i Strängnäs

Valdeltagandet i Strängnäs

2004

2009

2014

2019

Andel röstberättigade som röstade (procent)

38,2

45,7

50,3

55,5

Antal röstberättigade


22 699

24 080

25 389

26 448

Källa: Valmyndigheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2019