Hjälp att rösta i val

Du som behöver hjälp att rösta i vallokalen, förtidsrösta hemifrån eller från annat boende kan få det.

Hjälp i lokalen

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp.

Du bestämmer vem som ska hjälpa dig

Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Alla lokaler för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal kan du rösta med bud. Det betyder att någon annan än du själv transporterar din röst till röstnings- eller vallokalen.

Den som är bud måste vara minst 18 år gammal och det kan vara:

 • din maka, make, partner eller sambo.
 • dina, makans, makens, partnerns eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
 • de som i sitt yrke eller liknande sätt ger dig vård eller annars hjälper dig med personliga angelägenheter.
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Förutom budet behöver ett vittne vara med och den personen måste också vara minst 18 år gammal.

För att rösta med bud behöver du särskilt material. Du kan beställa material från Valmyndigheten eller genom att ringa Valupplysningen på telefonnummer 020–825 825.
Du kan också beställa material för budröstning från kommunens valkansli på telefonnummer 0152–291 00. Välj #2 för att komma till valkansliets telefon efter kontorstid. Materialet kan också hämtas i röstnings- och vallokalerna.

Materialet kan också hämtas i röstnings- och vallokalerna.

Så här röstar du med bud:

 1. Gör i ordning din röst
  Lägg en valsedel i ett valkuvert och stäng kuvertet
 2. Vittnet och budet intygar
  Lägg valkuvertet i ytterkuvertet för budröstning när vittnet och budet är hos dig och ser på. Klistra igen och fyll i dina personuppgifter på det ytterkuvertet. Vittnet och budet intygar att allt har gått rätt till genom att fylla i sina uppgifter på ytterkuvertet.
 3. Budet lämnar in din röst
  Budet lämnar ditt kuvert i din vallokal på valdagen eller i en röstningslokal för förtidsröstning. Budet ska kunna visa legitimation när budrösten lämnas in. Om budet lämnar din röst i en röstningslokal för förtidsröstning måste budet ha med sig ditt röstkort.

Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig.

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal, och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du få hjälp av en ambulerande röstmottagare.

Kommunens valkansli ordnar då med två utbildade röstmottagare som kommer till ditt hem eller annan plats där du är för att ta emot din röst. Röstmottagarna har med sig det material som behövs för att du ska kunna rösta. De transporterar sedan din röst till en röstningslokal där den hanteras med alla andra förtidsröster.

Du bokar en röstmottagare via kommunens valkansli på telefonnummer 0152–291 00. Välj #2 för att komma till valkansliets telefon efter kontorstid. Det är bra om du hör av dig i god tid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2019