Förslag och synpunkter

Har du ett förslag eller en idé som kan hjälpa till att utveckla och förbättra Strängnäs kommun att bli en bättre plats? Här hittar du några olika sätt att lämna förslag eller synpunkter.

Vill du anmäla fel eller skadegörelse som gäller gator, parker och grönytor eller andra allmänna platser? Gör då en felanmälan.

Lämna förslag för utveckling och förbättring

Lämna in ett e-förslag

Lägg upp ditt förslag digitalt, sprid det till andra och samla röster. Om förslaget får minst 30 röster går det vidare till politisk behandling. De förtroendevalda kan välja att ta beslut om hela eller delar av ditt förslag.
E-förslagen är en interaktiv och mer flexibel process jämfört med de traditionella medborgarförslagen. Här kan du också läsa och skriva under andras e-förslag.

Lämna in ett medborgarförslag

Medborgarförslag är en analog tjänst och det betyder att du måste skicka in ditt förslag på papper och underteckna ditt förslag. Ditt förslag blir ett ärende i kommunfullmäktige och där bestämmer de folkvalda om ditt förslag. Förslaget får ett ja eller ett nej i sin helhet. Här kan inte delar av ditt förslag bifallas, vilket är en väg när det gäller e-förslagen.

Lämna en synpunkt eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och tjänster? Hjälp oss att förbättra kvaliteten i våra verksamheter genom att lämna en synpunkt till kommunens tjänstepersoner via vår e-tjänst.

Kontakta en förtroendevald politiker

Om du har frågor som handlar om vad kommunen gör snarare än hur det görs? Har du funderingar över vad kommunen prioriterar eller inte prioriterar enligt din uppfattning, är det en politisk fråga. Du kan då ta kontakt med de förtroendevalda politiker som jobbar i kommunfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2021