Förslag och synpunkter

Har du ett förslag eller en idé som kan hjälpa till att utveckla kommunen eller göra Strängnäs till en bättre plats? Här hittar du några olika sätt att lämna förslag eller synpunkter.

Lämna in ett e-förslag

Lägg upp ditt förslag, sprid det och samla röster. Om förslaget får minst 30 röster går det vidare till politisk behandling. Det kan betyda att hela eller delar av förslaget kan gå vidare för att genomföras.
E-förslagen är en interaktiv och mer flexibel process jämfört med de traditionella medborgarförslagen. Här kan du också läsa och skriva under andras e-förslag.

E-förslagen ska inte användas istället för felanmälan som gäller underhåll och service i den offentliga miljön.

Lämna en synpunkt

Har du synpunkter på någon verksamhet i Strängnäs kommun?

Strängnäs kommun vill gärna ta del av dina tankar och idéer för att kunna förbättra verksamheterna och följa med i utvecklingen. I vår e-tjänst  kan du lämna dina synpunkter, förslag eller ställa en fråga.

Lämna in ett medborgarförslag

Har du ett förbättringsförslag finns också möjligheten att lämna ett medborgarförslag. Detta är en analog tjänst vilket betyder att du måste skicka in ditt förslag på papper. Ditt förslag blir så småningom ett ärende i kommunfullmäktige och där bestämmer de folkvalda om ditt förslag, som det är skrivet i sin helhet, får ett ja eller ett nej.

Kontakta en förtroendevald politiker

Om du har frågor som handlar om vad kommunen gör snarare än hur det görs, det vill säga vad din kommun prioriterar eller inte prioriterar enligt din uppfattning, är det en politisk fråga. Du kan då ta kontakt med de förtroendevalda politiker som jobbar i kommunfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2019