Förslag och synpunkter

Har du en idé om hur Strängnäs kommun kan utvecklas och förbättras? Eller har du synpunkter, klagomål eller beröm om någon av våra verksamheter? Här hittar du information om hur du skickar in dina tankar.

Felanmälan

Om du vill anmäla fel eller skadegörelse på gator, parker, torg eller någon av våra anläggningar gör du det via en en felanmälan.

Lämna förslag för utveckling och förbättring

Lämna in ett e-förslag

Har du en idé om hur Strängnäs kommun kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett e-förslag till kommunen. Du måste inte vara skriven i Strängnäs kommun för att lämna in ett e-förslag.

  • Lägg upp ditt förslag digitalt, sprid det till andra och samla röster. Om förslaget får minst 30 röster går det vidare till politisk behandling. De förtroendevalda kan välja att ta beslut om hela eller delar av ditt förslag.
  • Du kan också läsa och skriva under andras e-förslag.

Lämna in ett medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Strängnäs kommun kan också välja att lämna in ett medborgarförslag.

  • Du skickar in ditt förslag på papper och förslaget måste vara undertecknat. Ditt förslag blir ett ärende i kommunfullmäktige och där bestämmer de folkvalda om ditt förslag. Förslaget får ett ja eller ett nej i sin helhet. Ditt förslag måste vara konkret och handla om ett ämne.
  • Förslag som inte har med kommunens verksamheter att göra behandlas inte. Det gäller till exempel Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark.

Lämna en synpunkt eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och tjänster? Hjälp oss att förbättra kvaliteten i våra verksamheter genom att lämna en synpunkt till kommunens tjänstepersoner via vår e-tjänst.

Din synpunkt behandlas direkt av verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2023