Förslag och synpunkter

Har du en idé om hur Strängnäs kommun kan utvecklas och förbättras? Eller har du synpunkter, klagomål eller beröm om någon av våra verksamheter? Här hittar du information om hur du skickar in dina tankar.

Felanmälan

Om du vill anmäla fel eller skadegörelse på gator, parker, torg eller någon av våra anläggningar gör du det via en en felanmälan.

Lämna förslag för utveckling och förbättring

Lämna in ett e-förslag

Har du en idé om hur Strängnäs kommun kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett e-förslag till kommunen. Du måste inte vara skriven i Strängnäs kommun för att lämna in ett e-förslag.

  • Lägg upp ditt förslag digitalt, sprid det till andra och samla röster. Om förslaget får minst 30 röster går det vidare till politisk behandling. De förtroendevalda kan välja att ta beslut om hela eller delar av ditt förslag.
  • Du kan också läsa och skriva under andras e-förslag.

Medborgarförslag

Medborgarförslagen ersattes av e-förslagen från och med den 1 januari 2024. Medborgarförslag som redan har lämnats in behandlas färdigt.

Lämna en synpunkt eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och tjänster? Hjälp oss att förbättra kvaliteten i våra verksamheter genom att lämna en synpunkt till kommunens tjänstepersoner via vår e-tjänst.

Din synpunkt behandlas direkt av verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024