Medborgarförslag

Alla som bor i Strängnäs kommun kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Medborgarförslag är en av flera möjligheter där du kan vara med och påverka kommunen om vad du tycker bör förändras eller utvecklas.

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

 • Förslaget ska vara konkret.
 • Får inte innehålla flera ämnen i samma förslag.
 • Ett liknande förslag ska inte ha behandlats inom de senaste 12 månaderna.
 • Ska vara skrivet och undertecknat av dig eller flera kommuninvånare.

Alla som är folkbokförda i Strängnäs kommun kan lämna medborgarförslag. Det betyder att alla, även barn, ungdomar och personer som inte har kommunal rösträtt får lämna ett förslag. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna ett medborgarförslag.

Alla inkomna förslag är allmänna och offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst får läsa dem.

 • Förslag som gäller felanmälan, exempelvis rör löpande underhåll som snöröjning, belysning och renhållning.
 • Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person, exempelvis beslut om bygglov eller bistånd.
 • Förslag som rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden, exempelvis Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark.
 • Förslag som är rasistiska eller odemokratiska, eller strider mot annan lag eller författning.

Du behöver inte skriva på något särskilt sätt eller på någon speciell blankett, men för att underlätta för dig finns det en mall som du kan använda om du vill. Fyll i blanketterna på skärmen, skriv ut och skicka in.

Förslaget ska:

 • vara undertecknat i skrift.
 • innehålla uppgifter om namn, adress och telefonnummer.

 Öppnas inte filen kan du prova att högerklicka och välj spara mål som.

Skicka in ditt förslag

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun
645 80 Strängnäs

Lämna in ditt förslag

Du kan också lämna förslaget till vårt kontaktcenter i kommunhuset eller något av medborgarkontoren, som ligger i biblioteken i Mariefred, Åkers styckebruk och Stallarholmen.

 • Du får en skriftlig bekräftelse via brev eller e-post från kommunen på att ditt medborgarförslag har tagits emot.
 • Ditt förslag anmäls sedan på kommunfullmäktiges föredragningslista. Om du själv vill, har du möjlighet att presentera förslaget inför fullmäktige.
 • Vid nästkommande sammanträde överlämnar kommunfullmäktige förslaget till kommunstyrelsen eller den nämnd som ansvarar för frågan.
 • Ansvarig nämnd utreder därefter förslaget och fattar beslut. Beroende på vad förslaget handlar om kan utredningen ta flera månader. Enligt kommunallagen ska beslut tas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2023