Kontakta politikerna

Vill du vara med och påverka politiken i Strängnäs kommun?

Kontakta kommunalråd och oppositionsråd

Du är välkommen att ta kontakt med något av våra kommunalråd eller oppositionsråd.

Kontakta nämnderna

Om du är intresserad av en speciell fråga kan du ta direkt kontakt med den nämnd som ansvarar för området.

Kontakta rådgivande organ

I kommunen finns tre rådgivande organ: rådet för funktionshinderfrågor, ungdomsråd och rådet för seniorfrågor.

Kontakta övriga politiker

Alla 300 folkvalda finns tillgängliga för medborgarna, kontaktuppgifter hittar du i vårt förtroendemannaregister.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019