Medborgardialog

Barn ritar ett hus

Här kan du ta del av hur du som medborgare kan delta i en medborgardialog.

Strängnäs kommun bjuder in medborgare för att samla in perspektiv, åsikter, tankar, erfarenheter och idéer. Det är också en möjlighet för dig att få tycka till innan ett beslut fattas.

En medborgardialog är en planerad dialog mellan medborgare och beslutsfattare i en viss fråga.

Vilka får vara med och tycka till?

Alla som bor, verkar eller har en relation till Strängnäs kommun, oavsett medborgarskap, räknas som medborgare. Det betyder att utöver alla kommuninvånare ingår också till exempel du som har sommarstuga, driver företag eller besöker kommunen.

Var med i en medborgardialog

Här kan du ta del av olika medborgardialoger som pågår just nu.

  • Just nu har vi inga aktiva medborgardialoger. Välkommen tillbaka!

Här är en lista med nyligen avslutade medborgardialoger

Medborgardialog med barn

Strängnäs kommuns lokala barnombudsman arbetar för att kommunen ska följa barnkonventionen. Ta del av barnombudsmannens arbete med barnkonventionen, elevråd, Barnens mötesplats och barnens frågelåda.

Medborgardialog i styrningen

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun fattade beslut om principer för medborgardialog 2013.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2024