Medborgardialog

Barn ritar ett hus

En medborgardialog är en planerad dialog mellan medborgare och beslutsfattare i en viss fråga.

Syftet är att samla in perspektiv, åsikter, tankar, erfarenheter och idéer. Det är också en möjlighet för dig att få tycka till innan ett beslut fattas.

Alla som bor, verkar eller har en relation till Strängnäs kommun, oavsett medborgarskap, räknas som medborgare. Till exempel kan du som har sommarstuga i kommunen vara med i medborgadialoger.

Pågående medborgardialoger

Just nu har vi inga aktiva medborgardialoger.

Nyligen avslutade medborgardialoger

Medborgardialog med barn

Strängnäs kommuns lokala barnombudsman arbetar för att kommunen ska följa barnkonventionen. Ta del av barnombudsmannens arbete med barnkonventionen, elevråd, Barnens mötesplats och barnens frågelåda.

Medborgardialog i styrningen

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun fattade beslut om principer för medborgardialog 2013.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2023