Författningssamling

Här finns Strängnäs kommuns styrande dokument samlade. Samlingen består av kommunala föreskrifter enligt kommunallagen, arbetsordningar, reglementen, taxor och avgifter och övriga styrande dokument.

En kommunal föreskrift är en bestämmelse som är bindande och generellt tillämplig för såväl kommun som enskilda.

Styrande dokument i Strängnäs kommuns författningssamling

 

Information om trafikföreskrifter hittar du hos transportstyrelsen.

Information om kommunala föreskrifter hittar du på regeringens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2020