Kommunens arbete under covid-19

Situationen kring covid-19 har påverkat kommunens organisation på många olika sätt. Här berättar kommunens politiker om hur de olika verksamheterna hanterat situationen.

Vi ringer upp... Jacob Högfeldt

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) berättar om kommunens övergripande arbete med covid-19.

Vi ringer upp... Monica Lindell-Rylén

Kulturnämndens ordförande Monica Lindell-Rylén (S) berättar om hur covid-19 påverkar kommunens kulturverksamhet.

Vi ringer upp... Maria Ernfeldt

Maria Ernfeldt (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande, berättar om hur gymnasiet, grundskolan och förskolan hanterat situationen under våren.

Vi ringer upp... Bodil Mellgren

Bodil Mellgren (S) socialnämndens ordförande, berättar om socialkontorets utmaningar och möjligheter i dessa coronatider.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2020