Stöd till föreningar

Spridningen av coronaviruset har på flera sätt påverkat det lokala föreningslivet. Kommunen har därför beslutat om ett antal åtgärder för att underlätta för föreningarna.

Fondpaket för att underlätta för aktiva föreningar i Strängnäs kommun

Strängnäs kommun har under våren jobbat hårt med att ta fram lösningar som underlättar för det lokala näringslivet och aktiva föreningar i kommunen under rådande situation. Ett resultat av detta arbete är det nya fondpaketet bestående av Trygghetsfonden, Föreningsstödsfonden samt näringslivsfonden.

För att söka bidrag ur Trygghetsfonden krävs det att man är en aktiv förening i Strängnäs kommun som är villig att arrangera en aktivitet eller ett initiativ som är trygghetsskapande i kommunen.

En trygghetsskapande aktivitet kan vara i princip ”vad som helst”, och alla som är medlem i en förening kan söka bidrag genom sin förening. Kanske kan det vara en fotbollscup, korvgrillning på Abborrberget eller någon aktivitet som ökar vuxennärvaron i olika området i kommunen.

Läs mer och gör din ansökan här.

Föreningsstödsfonden riktar sig till föreningar som haft inkomstbortfall med anledning av corona. Föreningar som önskar söka bidrag ur föreningsstödfonden skickar sin ansökan till kommunens Fritidsenhet. Där hanteras varje ansökan utifrån kriterier som tar hänsyn till hur pandemin har påverkat bortfallet av inkomster samt vilka åtgärder som redan gjorts för att stärka ekonomin.

Läs mer om hur du går tillväga här.

Med näringslivsfonden vill kommunen stödja initiativ och innovationer som kan göra nytta för det lokala näringslivet i tuffa tider. Fonden är öppen för privatpersoner, föreningar, företag och organisationer.

För att söka bidrag ur näringslivsfonden ska din idé vara nyskapande, innovativ och vara till direkt nytta för Strängnäs lokala näringsliv. Idén ska främja flera aktörer och kunna spridas till andra. Du behöver vara minst 18 år för att söka och bidraget får inte gå till lön.

Läs mer och gör din ansökan här.

Föreningsbidraget förlängs

Kulturkontoret har beslutat att alla föreningar som fått kulturbidrag beviljat för 2020 får behålla dessa för att kunna genomföra sin verksamhet senare under året eller under 2021. Bakgrunden är det rådande läget kring coronaviruset, som gjort att många har evenemang och aktiviteter ställts in eller flyttats fram.

Berörda föreningar har kontaktats av kulturkontoret.

Hyreshöjning för fritidsanläggningar flyttas fram

Var fjärde år beslutar kommunfullmäktige om förändrade taxor för Fritidsenhetens lokaler och anläggningar, t ex gymnastik och sporthallar. Den senaste hyreshöjningen gjordes 2016 och i år är det alltså dags igen. Men Teknik- och servicenämnden har nu beslutat att skjuta upp hyreshöjningen till senhösten eller vid årsskiftet.

För de ideella föreningar i Strängnäs kommun som hyr någon anläggning eller lokal av Fritidsenheten innebär beslutet att en höjning av hyran blir aktuell tidigast under vintern 2020.

Beslutet gäller även privatpersoner som hyr någon anläggning av Fritidsenheten.

Berörda föreningar har kontaktats av teknik- och servicekontoret.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

På vår samlingssida strangnas.se/corona hittar du senaste uppdateringarna kring hur coronaviruset påverkar kommunens verksamheter och hur kommunen hanterar situationen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2020