Stöd till föreningar

Kommunens åtgärder för att underlätta för föreningarna under och efter pandemin.

Strängnäs kommun har jobbat hårt med att ta fram lösningar som underlättar för det lokala näringslivet och aktiva föreningar i kommunen under rådande situation. Ett resultat av detta arbete är fonder att söka bidrag från.

För att söka bidrag ur Trygghetsfonden krävs det att man är en aktiv förening i Strängnäs kommun som är villig att arrangera en aktivitet eller ett initiativ som är trygghetsskapande i kommunen.

En trygghetsskapande aktivitet kan vara i princip ”vad som helst”, och alla som är medlem i en förening kan söka bidrag genom sin förening. Kanske kan det vara en fotbollscup, korvgrillning på Abborrberget eller någon aktivitet som ökar vuxennärvaron i olika området i kommunen.

Läs mer och gör din ansökan här.

Föreningsstödsfonden riktar sig till föreningar som haft inkomstbortfall med anledning av corona. Föreningar som önskar söka bidrag ur föreningsstödfonden skickar sin ansökan till kommunens Fritidsenhet. Där hanteras varje ansökan utifrån kriterier som tar hänsyn till hur pandemin har påverkat bortfallet av inkomster samt vilka åtgärder som redan gjorts för att stärka ekonomin.

Läs mer om hur du går tillväga här.

Med näringslivsfonden vill kommunen stödja initiativ och innovationer som kan göra nytta för det lokala näringslivet i tuffa tider. Fonden är öppen för privatpersoner, föreningar, företag och organisationer.

För att söka bidrag ur näringslivsfonden ska din idé vara nyskapande, innovativ och vara till direkt nytta för Strängnäs lokala näringsliv. Idén ska främja flera aktörer och kunna spridas till andra. Du behöver vara minst 18 år för att söka och bidraget får inte gå till lön.

Läs mer och gör din ansökan här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2022