Föreningsstödsfonden

Strängnäs kommun har tagit fram ett särskilt stöd för föreningar som hamnar i ett utsatt läge med anledning av coronapandemin.

Pandemin och de restriktioner som följer har påverkat flera av kommunens föreningars möjligheter till intäkter. Kommunen har därför satt ihop en föreningsstödsfond dit föreningar som påverkats av inkomstbortfall med anledning av coronapandemin kan vända sig.

Föreningar som önskar söka bidrag ur föreningsstödsfonden skickar sin ansökan till kommunens Fritidsenhet. Där hanteras varje ansökan utifrån kriterier som tar hänsyn till hur pandemin har påverkat bortfallet av inkomster samt vilka åtgärder som redan gjorts för att stärka ekonomin.

Kommunens fondpaket

Föreningsstödsfonden är en del av kommunens fondpaket som uppkommit för att stötta föreningar och företagare under rådande omständigheter.

Läs mer om de övriga fonderna här:
Trygghetsfonden
Näringslivsfonden

Allt du behöver veta om hur man söker medel från fonden

Grundkrav för dig som sökande:

  • Sökande ska vara en bidragsberättigad förening i Strängnäs kommun.
  • I ansökan ska föreningen redovisa och styrka sitt nettobortfall av inkomster med anledning av pandemin.
  • Föreningen ska redovisa vilka andra åtgärder som vidtagits för att stärka sin ekonomi.
  • I ansökan ska sökt belopp av stöd anges men även absolut mininivå på stöd som föreningen behöver för att inte lägga ned sin verksamhet.
  • I ansökan ska det framkomma om föreningen sökt bidrag från annat håll.
  • Ansökningar kan ske löpande fram till och med 2021-06-30
  • Ansökan till föreningsstödsfonden ska skickas till fritidsenheten@strangnas.se
  • Ansökningar behandlas och bereds av tjänstemän inom Strängnäs kommun, Kulturkontoret och Teknik- och servicekontoret i dialog med föreningen.
  • Beslut om särskilt stöd tas av kommundirektören.
  • Beviljat stöd betalas ut så snart som möjligt efter beslut.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2020