Trygghetsfonden

Från trygghetsfonden kan aktiva föreningar i Strängnäs kommun söka bidrag för trygghetsskapande aktiviteter. De beviljade medlen ska ge en tryggare miljö för kommuninvånare. Målet är att skapa snabba och avgörande insatser och initiativ som gör skillnad på riktigt.

Alla som är medlem i en aktiv förening i Strängnäs kommun kan genom sin förening söka bidrag upp till 30 000 kronor för sin aktivitet.

En trygghetsskapande aktivitet kan exempelvis vara en nattfotbollscup, korvgrillning på Abborrberget, nattvandring eller någon aktivitet som ökar vuxennärvaron i olika området i kommunen. Vi ser gärna att aktiviteterna förläggs på eftermiddagar och kvällar och att målguppen för aktiviteten är unga och unga vuxna.

Vill du bolla din idé?

Idén behöver inte vara helt färdig för att ni ska kunna söka bidrag ur kommunens trygghetsfond. Vi tar emot alla initiativ och utvärderar dem utifrån vad projektet bedöms ge för resultat och samhällsnytta.

Vill du bolla din idé kan du alltid kontakta kommunens kontaktcenter på telefon (0152-291 00) ellermejla kontaktcenter@strangnas.se

Kommunens fondpaket

Trygghetsfonden är en del av kommunens stödfonder som kom till under pandemins början.

Läs mer om de övriga fonderna här:
Näringslivsfonden
Föreningsstödsfonden

Allt du behöver veta om hur man söker medel från fonden hittar du här

Grundkrav för dig som sökande:

 • Sökande ska vara en aktiv förening i Strängnäs kommun.
 • Projektet måste genomföras i Strängnäs kommun och för kommuninvånarna.
 • Projektet måste bestå av en trygghetsskapande aktivitet.

Kriterier för projektet:

 • Ditt projekt ska ha ett startdatum och ett preliminärt slutdatum.

 • I marknadsföringen av aktiviteten/insatsen ska det framgå att det möjliggjorts med stöd från trygghetsfonden.
 • Budgeten måste vara tydlig och innehålla flera olika kostnadsposter.
 • Pengarna du ansöker om får inte gå till lön.

Fonden kommer inte att stötta:

 • Projekt som kan genomföras utan extra stöd.
 • Projekt som redan får ekonomiskt stöd av Strängnäs kommun.
 • Projekt där deltagarna måste betala för sin medverkan.
 • Projekt där den sökande gynnas ekonomiskt utanför projektets ramar.
 • Du ansökar genom att fylla i formuläret som du hittar längst ner på denna sida.
 • Om du behöver komplettera din ansökan hör vi av oss.
 • Vi återkopplar så snart vi har tagit beslut angående din ansökan.
 • Efter att projektet är över ska du skicka in en slutredovisning, läs mer om slutredovisningen nedan.
 • Har du frågor eller vill bolla din idé? Kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon (0152-291 00) eller e-post kontaktcenter@strangnas.se
 •  

En slutredovisning ska skickas in till kommunen i samband med att projektet avslutas. Med slutredovisning menas en sammanställning och redogörelse över vad pengarna har använts till. Vi kommer t.ex. inte att kräva en redovisning av kvitton.

Mer information om slutredovisningen går ut till de som får beviljad ersättning.

Hållpunkter att tänka på:

 • En månad efter att att utbetalning skett kommer Strategienheten ta kontakt med projektägaren och kolla om projektet kommit igång.
 • Slutredovisningen ska skickas in tre månader efter avslutat projekt, alternativt inom 1 år och två månader från det att medel betalats ut.
 • Skulle projektet inte genomföras, eller inte genomföras på sätt som framgår av ansökan, äger Strängnäs kommun rätt att kräva tillbaka utbetalt bidrag.

Beslutsgruppen träffas löpande för att besluta vilka projekt som får beviljat medel. Gruppen kommer att bedöma idén utifrån grundkraven och kriterierna. De kommer även diskutera vad projektet bedöms ge för resultat och samhällsnytta.

Strängnäs Malmby OL har sökt bidrag för sin aktivitet Fotopasset som är en fotoorientering som går genom de centrala delarna av Strängnäs. Det är en lättare orientering där du som deltagare ska para ihop 20 bilder med 20 kontroller som är utplacerade på olika ställen i staden. Förhoppningen är att fler uteaktiviteter i Strängnäs tätort bidrar till att fler vuxna och intresserade rör sig i området vilket skapar naturliga möten mellan olika grupper och individer.

Strängnäs styrketräningsklubb har sökt medel ur trygghetsfonden för att kunna ordna gratis styrketräningskvällar med instruktörer för ungdomar upp till 18 år under hösten 2020.

Mariefreds hundklubb har sökt bidrag för att kunna arrangera aktivitetskvällar i Mariefreds hundpark för ungdomar samt för att utveckla konceptet trygghetspromenader med hundar.

Nattjouren i Mariefred har sökt bidrag för att genomföra aktiviteter under kvällstid för ungdomar.

Ansök här!


Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2022