Näringslivsfonden

Har du en idé eller projekt som skulle främja och vara bra för lokala företag och aktörer? Då är du välkommen att söka bidrag upp till 30 000 kronor från kommunens näringslivsfond.

Med fonden vill kommunen stödja initiativ och innovationer som kan vara till direkt nytta för Strängnäs lokala näringsliv.

Krav för att söka bidrag

Näringslivsfonden är inte tänkt att bara stödja dig som enskild företagare, utan ett av kraven är att din idé också ska främja och vara bra för andra företagare och aktörer i kommunen. Din idé ska vara nyskapande, kunna spridas och vara bra för fler att ta del av.

Vem kan söka?

Fonden är öppen för ansökningar från privatpersoner, föreningar, företag och organisationer. Du ska vara minst 18 år för att söka och bidraget får inte gå till lön.

Vill du bolla din idé?

Idén behöver inte vara helt färdig för att du ska kunna vända dig till kommunens näringslivsfond. Vi tar emot alla initiativ och utvärderar dem utifrån vad projektet bedöms ge för resultat och samhällsnytta. Framförallt ska det uppfylla kravet om att gynna fler företag i kommunen än bara ditt eget, om du har ett.

Välkommen att kontakta oss på telefon 0152-291 00 eller mejla kontaktcenter@strangnas.se

Kommunens fondpaket

Näringslivsfonden är en del av kommunens fondpaket som kom till för att stötta föreningar och företagare under pandemin.

Föreningar kan söka pengar från dessa fonder:

Trygghetsfonden – för gemensamma aktiviteter
Föreningsstödsfonden – för ekonomiskt bidrag

Så här söker du från näringslivsfonden

Grundkrav för dig som söker:

 • Idén eller projektet ska vara nyskapande, kunna spridas, gynna och vara bra för fler företag och aktörer.
 • Du kan inte söka bidrag från näringslivsfonden för ditt eget företag, din idé måste gynna fler företagare eller aktörer i kommunen.
 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du kan vara privatperson, organisation, företag eller förening.
 • Projektet måste genomföras i Strängnäs kommun.
 • Du behöver inte vara folkbokförd i Strängnäs kommun.
 • Du kan inte ansöka i egenskap av kommunal verksamhet inom Strängnäs kommun.

Kriterier för projektet:

 • Ditt projekt ska ha ett startdatum och ett preliminärt slutdatum.
 • Du behöver beskriva hur din idé gynnar flera aktörer (företag, organisationer, föreningar elller invånare).
 • Den behöver också gå att sprida; alltså vara lätt för någon annan att plocka upp.
 • Budgeten måste vara tydlig och innehålla flera olika kostnadsposter.
 • Pengarna du ansöker om kan inte gå till lön.

Fonden kommer inte att stötta:

 • Projekt som bara gynnar ditt eget företag.
 • Projekt som kan genomföras utan extra stöd.
 • Projekt som redan får ekonomiskt stöd av Strängnäs kommun.
 • Projekt där deltagare måste betala för sin medverkan.
 • Projekt där den sökande gynnas ekonomiskt utanför projektets ramar.
 • Du ansöker genom att fylla i formuläret som du hittar längst ner på sidan.
 • Om du behöver komplettera din ansökan hör vi av oss.
 • Vi hör av oss så snart vi har tagit beslut angående din ansökan.
 • Efter att projektet är över ska du skicka in en slutredovisning, läs mer om slutredovisningen nedan.
 • Har du frågor eller vill bolla din idé? Kontakta oss på telefon 0152-291 00 eller mejla kontaktcenter@strangnas.se så hjälper vi dig!

En slutredovisning ska skickas in till kommunen i samband med att projektet avslutas. Det är en sammanställning och redogörelse över vad pengarna har använts till. Vi kommer t.ex. inte att kräva en redovisning av kvitton.

Du som beviljas bidrag får mer information om hur du skickar in din slutredovisning.

Att tänka på

 • En månad efter att att utbetalning skett kommer Strategienheten ta kontakt med projektägaren och kolla om projektet kommit igång.
 • Slutredovisningen ska skickas in tre månader efter avslutat projekt, alternativt inom 1 år och två månader från det att medel betalats ut.
 • Skulle projektet inte genomföras, eller inte genomföras på det sätt som framgår av ansökan, äger Strängnäs kommun rätten att kräva tillbaka utbetalt bidrag.

Beslutsgruppen träffas löpande för att besluta vilka projekt som får beviljat medel. Gruppen kommer att bedöma idén utifrån grundkraven och kriterierna. De kommer även diskutera vad projektet bedöms ge för resultat och samhällsnytta.

LoopHat AB har sökt bidrag ur näringslivsfonden för sin webbplats checkinout.io. En webbplats som företag och andra organisationer kan använda sig av för att visa sin besökskapacitet samt åtgärder mot smittspridning av covid-19. Besökare kan sen välja att besöka företaget eller organisationen baserat på när det är mycket eller lite besökare i lokalen.

Åkers hembygdsförening har sökt bidrag för sin utställning av Riddarholmskyrkans torn i Åker Styckebruk. Utställningen ska bidra till att gynna det lokala näringslivet genom att skapa intresse för att besöka, handla i, flytta till eller etablera sitt företag i Åker Styckebruk.

Strängnäs Malmby OL har sökt bidrag ur näringslivsfonden för att kunna genomföra en version av HittaUt i de centrala delarna av Strängnäs. HittaUt går ut på att deltagare letar efter checkpoints i sitt närområde. I detta fall är kontrollpunkterna placerade vid flera näringsidkare och företagare som bedriver olika verksamheter i de centrala delarna av Strängnäs för på så sätt gynna den lokala handeln och öka antalet aktiviteter i staden.

Ansök här!Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2021