Stöd till företagare under coronapandemin

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset (covid-19) har vi samlat information och länkar för dig som är företagare i Strängnäs kommun.

Utbrottet av covid-19 påverkar oss alla på ett eller annat sätt, vilket gör att vi utsätts för olika utmaningar. Du behöver inte vara ensam i detta, det finns råd och stöd att få.

Företagsservices arbete och stöd till lokala företagare fortsätter som vanligt. Hör av dig till oss om du har frågor eller stöd i din situation.

Kontakta foretagsservice@strangnas.se

Low angle view of confident multiethnic university students gesturing thumbsup

Har du en bra idé? Sök bidrag

Sök bidrag via kommunens näringslivsfond. Det som krävs är att du har en bra idé som gynnar Strängnäs näringsliv.

Thomasgymnasiets Restaurang och Livsmedel-linje

För dig som jobbar inom restaurangbranschen

Vi har samlat information för dig som driver livsmedelsverksamhet.

Cityplay

Ny app lyfter det lokala näringslivet

Cityplay fungerar som ett digitalt stämpelkort och samlar kommunens alla erbjudanden, butiker och evenemang på ett och samma ställe.

Ingång till Strängnäs kommunhus och medborgarkontor

Åtgärder för att stötta näringslivet

Se vilka åtgärder Strängnäs kommun har gjort för att underlätta för företagare.

Länkar till andra myndigheter och organisationer

Här har vi samlat ett antal länkar där du som företagare kan hitta viktig information.

Verksamt.se

Samlad information från myndigheter, kring det som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset covid-19.

Där kan du bland annat få stöd kring:

Läs mer på verksamt.se

Statsbidrag till vård- och omsorgsverksamhet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela ut statsbidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av covid-19. Ersättningen gäller även privata utförare och idéburna aktörer. Statsbidrag gäller för merkostnader under perioden 1 februari-30 november 2020. Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen gör en bedömning av alla regioners och kommuners ansökningar och fördelar därefter till respektive huvudman. Således kan inga garantier göras för full ersättning för merkostnader.

Kontakta LOV-samordnare på socialkontoret för mer information om hur ni kan ansöka om statsbidraget: Camilla Nguyen, telefon 0152-290 52 eller e-post camilla.nguyen@strangnas.se.

Almi

Almi erbjuder nu en ny typ av stöd, Brygglån-från kris till hållbar framtid. Det är riktat till små och medelstora företag där finansieringsbehov uppstått med anledning av coronakrisen. Läs mer på almi.se

Tillväxtverket

På tillväxtverkets webbplats kan du läsa om vad som gäller för korttidspermittering.

Läs mer på tillvaxtverket.se

FriS, Framtidens industri i Sörmland

Partnerskapet FriS erbjuder stöd och rådgivning till sörmländska industriföretag. Det sker genom ett samarbete mellan Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren. Läs mer på mitc.se

Företagarna

Organisationen Företagarna har samlat artiklar som berör corona-epidemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Läs mer på foretagarna.se.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Försäkringskassan

På Försäkringskassans webbplats finns information angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Läs mer på forsakringskassan.se

Regeringen

På regeringens webbplats finns information gällande bland annat stöd och krispaket till företagare.

Läs mer på regeringen.se

Business Sweden

Business Sweden arbetar för att stödja företag med internationella verksamheter som nu kan få problem gällande logistik eller kontakter med distributörer och leverantörer i denna situation. Business Sweden har även löpande kontakt med Almi, EKN, Handelskammaren och andra parter inom den Regionala Exportsamverkan.

Läs mer på business-sweden.se

Kommunens övergripande arbete

Strängnäs kommun följer händelseutvecklingen kring smittspridning av coronaviruset (covid-19) och följer de rekommendationer som Regionen Sörmlands smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Läs mer på strangnas.se/corona


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2021