Information till dig som driver livsmedelsverksamhet

Här har vi samlat coronarelaterad information och länkar om vad som gäller för dig som driver restaurang, kafé eller annan verksamhet inom livsmedelsbranschen i Strängnäs kommun. Alla serveringsställen har ansvar att ta till åtgärder, som till exempel att minska trängsel, för att förhindra att covid-19 sprids i vårt samhälle.

Senast uppdaterat: 20210630

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Den 10 januari 2021 antogs en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittan att spridas.

Från och med den 1 juli försvinner regleringen av öppettider för serveringsställen. Samtidigt slopas också begränsningen på storlek på sällskap på uteserveringar. Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Beslutet gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad 20210629

Den 10 januari 2021 antogs en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittan att spridas. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nytt från 1 juli 2021

Från och med den 1 juli försvinner regleringen av öppettider för serveringsställen. Samtidigt slopas också begränsningen på storlek på sällskap på uteserveringar. Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Vad räknas som uteservering?

 • Ett tält med tak och en eller flera väggar räknas som inomhus, även om det står utomhus.
 • Ett tält med tak men utan några väggar räknas som utomhus.

Mer om avstånd, hygien och antal gäster

 • Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.
 • Max åtta personer får sitta vid samma bord inomhus. Dessa måste vara del av samma sällskap.
 • Gäster ska kunna hålla avstånd vid bord, bufféer, bardiskar, i köer och liknande. Det får inte blir trängsel, inte heller i köer utanför. Det ska vara minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • Gäster ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
 • Gäster ska informeras om hur de kan minska risken för att sprida smitta.
 • Personal ska informeras om hygienrutiner för att minska risken för smittspridning.
 • Bord i lokalen ska placeras så att det blir minst en meter i alla riktningar mellan olika sittande sällskap. Att sitta rygg mot rygg är alltså inte tillåtet.
 •  

Restriktionerna har införts för att minska spridningen av coronaviruset mellan människor. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Alla serveringsställen har ansvar för att ta till åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Det handlar främst om att minimera riskerna för att trängsel uppstår mellan människor i lokalen.

Det är du själv som formar rutiner utefter just din verksamhets behov och rådande situation. Även om det är svårt att definiera vad trängsel är, eftersom lokaler och verksamheter ser väldigt olika ut, är en riktlinje att avståndet mellan människor ska vara lite längre än en armlängds avstånd, det vill säga minst en meter. Avståndet mellan människor gäller också i kön till buffén eller där gästerna beställer sin mat.

Du behöver se till att det finns information för gäster om hur de kan minska risken för att sprida smitta genom att:

 • hålla avstånd
 • tvätta händer eller använda handsprit
 • sitta ner för att äta eller dricka
 • stanna hemma om man har symtom

Tips till dig som driver restaurang, kafé eller annan livsmedelsverksamhet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en sida på sin webbplats med frågor och svar om regler för restauranger, krogar m.m.

 • Var tydlig! För att hjälpa gästerna att hålla avståndet i kön till exempelvis buffén och betalning, kan du till exempel markera med tejp på golvet.
 • Möblera om! Du kan öka avståndet mellan borden eller hänvisa gästerna till vartannat bord eller glesa ut mellan borden. Minst en meter mellan varje sittande sällskap
 • Max åtta personer får sitta vid samma bord. Dessa måste vara del av samma sällskap
 • Sätt upp information eller skyltar väl synligt vid ingången, kassan, dörren, uteserveringen och liknande platser för att påminna kunderna om vad de kan göra för att minska spridningen av smitta.
 • En meny på internet eller på lokalens utsida kan underlätta för att minska köer. Kunder kan ringa utifrån för att beställa, betala med swish, och sedan gå in och hämta sin take-away-mat.
 • Ett system med nummerlappar som medför att gästerna kan beställa och hämta sin mat vid disk i turordning för att minimera trängsel.
 • Om kunder har möjlighet att betala med swish, ökas avståndet till er egen personal.
 • Om det finns portabla kortterminaler kan betalningen ske utanför lokalen.
 • Försök få kunderna att använda system för självutcheckning om det finns.
 • Tänk på att det också kan uppstå köer vid toaletterna, bufféer och till uteserveringen etcetera. Hjälp gästerna att hålla avstånd även där.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål eller använda handsprit. Ställ gärna ut handsprit på flera ställen.
 • Se till att kunder och matgäster kan hålla ett säkert avstånd till kassan eller betalningsstationer. Plexiglas är ett bra exempel på att minska risken för smitta.
 • Ta fram lösningar så att serveringspersonalen har ett säkert arbetssätt för både sin egen skull men också matgästerna.
 • Begränsa antalet kunder i butiken.
 • Markera tydligt hur kunder kan hålla avstånd och röra sig säkert genom butiken.
 • Har du dubbla kassaband som inte är avskärmade? Om du inte kan garantera att kunden kan hålla minst en meters avstånd till en annan kund kan det vara en idé att inte använda båda banden samtidigt.

Tänk på att det kan finnas många bra sätt för att minska smittspridning mellan människor i din livsmedelslokal. Är du osäker på vad föreskrifterna innebär för just din verksamhet, är du välkommen att höra av dig till miljöenheten för mer information och råd.

Kontroller i livsmedelsbranschen

Kommunen är en myndighet som enligt lag måste kontrollera verksamheter inom livsmedelsbranschen. I Strängnäs kommun är det miljöenheten som har det ansvaret.

Kontroll och rådgivning

De inspektörer som gör en kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu är mycket ansträngd för din verksamhet. Prata gärna med din inspektör om hur ni på bästa sätt löser kontrollen för just ditt företag.

Du är välkommen att höra av dig till miljöenheten om du har frågor.

Vi försöker att förboka planerade kontroller när vi kan. Det kan vara så att när vi är på plats för att göra en Covid-19 kontroll också gör en livsmedelskontroll samtidigt. De kontrollerna bokas i så fall inte i förväg.

 • Verksamheter där många är personer i riskgrupper, till exempel äldreboenden och sjukhus, kommer inte att kontrolleras på plats..
 • Kontroller kommer att kunna utföras på ett mer flexibelt sätt. Till exempel kan en del inspektioner att kunna göras genom intervjuer på telefon.
 • Bufféserveringar, lösgodisförsäljning i butik och liknande kontrolleras inte särskilt med anledning av covid-19.
 • Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med covid-19. Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.
 • Föreskrifterna gäller också skolmatsalar. Verksamheten är skyldig att börja använda förstärkt egenkontroll för att bromsa smittan.
 • Miljöenheten kommer att vara generös med information och råd när det behövs.
 • Restaurangbranschen och berörda myndigheter och kommuner behöver hjälpas åt att tillsammans bromsa spridningen av covid-19. Annars finns en risk för att man måste införa mer tvingande åtgärder som påverkar restaurangbranschen.

Om du på grund av rådande läge har svårt att betala din kontrollavgift, hör av dig till oss. I dagsläget går det att skjuta upp betalningen i 2 månader. Strängnäs kommun förbereder också andra åtgärdspaket för företagare som har drabbats hårt.

Det blir ingen extra avgift för arbetet med kontroller som görs i samråd med smittskyddsläkaren.

Läs mer om Strängnäs kommuns åtgärder för att underlätta för företagen.

Informationsmaterial om covid-19

Ansvariga myndigheter har tagit fram affischer för att påminna om gällande rekommendationer. Här kan du ladda hem materialet och sätta upp i din verksamhet.

På Folkhälsomyndigheten kan du läsa om hur du på bästa sätt skyddar dig, din personal och andra från smittspridning. Här kan du läsa mer om hur du på bästa sätt ”skyddar dig och andra från smittspridning” på Folkhälsomyndigheten.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns informationen även tillgänglig på andra språk såsom Engelska | English, Arabiska | عربي, Kinesiska | 中文, Dari | دری.

Livsmedelsverket har samlat vanliga frågor och svar om till exempel hur viruset påverkar catering och servering av mat, bufféservering och julbord.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta miljöenheten, Strängnäs kommun
Telefon växel: 0152-291 00
E-post: miljo@strangnas.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juli 2021