Information till dig som driver livsmedelsverksamhet

Med anledning av Folhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande spridningen av coronaviruset (covid-19) har vi samlat information och länkar för dig som driver livsmedelsverksamhet i Strängnäs kommun.

Lagen uppdaterades den 7 juli 2020. Förändringarna är:

 • Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
 • Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • Kommunen kan stänga ner verksamhet som inte följer riktlinjerna.

Du hittar en ny sammanfattning av alla regler om du klickar på den gula knappen.

Endast bordsservering tillåts

Från och med onsdagen 25 mars 2020 tillåts endast bordsservering på landets restauranger, barer och caféer. Det är inte längre tillåtet med barhäng och bord i lokalen ska placeras så glest att smitta försvåras. Restriktionerna har införts för att minska smittspridning av coronavirus mellan människor. Viruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Det är företagarens ansvar att rutiner som ser till att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte förekommer. Detta gäller även i anslutning till lokalen vilket innebär att köandet inte bara kan flyttas ut till gatan eller trottoaren utanför eller att det uppstår trängsel på uteserveringar. Vid köer bör avståendet mellan människor vara lite längre än en armlängds avstånd, ungefär en meter. Avståndet mellan människor gäller på uteserveringar, i buffékön, när hämtmat lämnas ut samt i beställnings- och betalkön mm.

I korthet innebär föreskrifterna följande:

 • Besökare ska kunna hålla avstånd från varandra. Det får exempelvis inte förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.
 • Varje servering ska utifrån en egen riskbedömning ta fram instruktioner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning mellan besökande. Det handlar främst om att minimera riskerna för att trängsel uppstår mellan människor i lokalen. Verksamheten behöver regelbundet se över sin riskbedömning utifrån rådande situation och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.
 • Besökare ska äta och dricka sittande vid bord eller ta med maten för avhämtning. Om det är möjligt att utan trängsel låta gästerna beställa och hämta sin mat vid en disk är det däremot tillåtet.
 • Om det uppstår trängsel mellan människor som sitter vid borden bör avstånden mellan borden glesas ut för att minska risken.
 • Stående servering vid barer är inte tillåten. Det är dock möjligt att låta sina gäster sitta och äta vid bardisken om det inte medför att trängsel uppstår.
 • Om en verksamhet inte följer föreskriften och det finns risk för smittspridning har Smittskyddsläkarna möjlighet, att i samråd med kommunen, stänga verksamheter. Avsikten med föreskriften är dock inte att stänga ned restauranger och caféer m.m. utan att minska riskerna för smittspridning.

Tänk på att det kan finnas många bra sätt för att minska smittspridning mellan människor i din livsmedelslokal. Är du osäker på vad föreskrifterna innebär för just din verksamhet, är du välkommen att höra av dig till miljöenheten för mer information och råd. Läs gärna ”Tips för att hålla avstånd” lite längre ner.

Läs mer om föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten och myndighetens svar på frågor om de nya reglerna

Kravet bygger på egenkontroll

Kravet anger att smittskyddsläkaren ska samråda med kommunen. Det innebär att den nämnd som har ansvar för livsmedelskontrollen ska kontrollera att verksamhetsutövare infört ändamålsenliga rutiner om förhindrande av smitta av covid-19 i sin egenkontroll. I de fall egenkontrollen inte uppfyller kraven och det finns risk för smittspridning, kontaktas smittskyddsläkaren. Avgift tas inte ut för arbetet. En allmän uppföljning av de nya föreskrifterna behöver inte ske.

Allmänna råd som berör livsmedelsbutiker

Folkhälsomyndigheten publicerade den 1 april, nya råd till allmänheten rörande covid-19. För att undvika spridning av covid-19 inom handel bör köpcentrum, butiker och liknande verksamheter begränsa antalet kunder i butiken och ta fram alternativa lösningar till kassörer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens råd till butiker

Bufféservering

Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Maten på en bufféserveringar utgör därför inte en risk för smittspridning, oavsett om maten serveras varm eller kall. Men om det finns smittade personer i lokalen kan trängsel och att människor är nära varandra, kunna bidra till att smitta sprids. Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan gäster ska kunna hålla lämpligt avstånd mellan varandra.

För att använda sig av bufféservering behöver du fortsätta att följa verksamhetens vanliga hygienrutiner och uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m."

Tips för att hålla avstånd

Om det finns smittade personer i lokalen som kommer nära andra människor i trängseln kan smitta lätt spridas från person till person. Därför ska du se till att folk inte trängs eller köar i din lokal eller i anslutning till din lokal.

Du som verksamhetsutövare ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland gästerna.

Det är du själv som formar rutiner utefter just din verksamhets behov och rådande situation. Även om det är svårt att definiera vad trängsel är, eftersom lokaler och verksamheter ser väldigt olika ut, är en riktlinje att avståndet mellan människor ska vara lite längre än en armlängds avstånd, det vill säga ungefär en meter. Avståndet mellan människor gäller också i kön till buffén eller där gästerna beställer sin mat.

Så här skriver Folkhälsmyndigheten på sin webbplats:

Det är viktigt att visa hänsyn och gott omdöme i mötet med andra människor, vilket innebär att vi ska hålla avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus.

Det finns i dagsläget inga studier som visar någon exakt gräns för vilket avstånd som är säkert, men med tanke på hur droppsmittan sprids skulle ett riktmärke kunna vara minst en armlängds avstånd. En annan anledning till att Folkhälsomyndigheten endast ger ett ungefärligt mått är att verksamheter som restauranger, butiker och andra offentliga platser måste kunna ha en viss flexibilitet för att verksamheten ska fungera.

Coronaviruset överförs i första hand som kontakt- och droppsmitta från droppar som sprids i luften när någon hostar, nyser eller pratar. Studier som gjorts om infektioner som sprids genom droppsmitta visar att dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter.

 • För att hjälpa gästerna att hålla avståndet i kön till exempelvis buffén och betalning, kan du till exempel markera med tejp på golvet.
 • Du kan också öka avståndet mellan borden eller hänvisa gästerna till vartannat bord eller glesa ut mellan borden.
 • Sätt upp information eller skyltar väl synligt vid ingången, kassan, dörren, uteserveringen och liknande platser för att påminna kunderna om vad de kan göra för att minska smittspridning.
 • En meny på internet eller på lokalens utsida kan underlätta för att minska köer. Kunder kan ringa utifrån för att beställa, betala med swish, och sedan gå in och hämta sin take-away-mat.
 • Ett system med nummerlappar som medför att gästerna kan beställa och hämta sin mat vid disk i turordning för att minimera trängsel.
 • Om kunder har möjlighet att betala med swish, ökas avståndet till er egen personal.
 • Om det finns portabla kortterminaler kan betalningen ske utanför lokalen.
 • Försök få kunderna att använda självutcheckningssystem om det finns.
 • Tänk på att det även kan uppstå köer vid toaletterna, bufféer och till uteserveringen et cetera.

Informationsmaterial om covid-19

Ansvariga myndigheter har tagit fram affischer för att påminna om gällande rekommendationer. Här kan du ladda hem materialet och sätta upp i din verksamhet.

Följ Folkhälsomyndighetens råd om hygien

På Folkhälsomyndigheten kan du läsa om hur du på bästa sätt skyddar dig, din personal och andra från smittspridning. Här kan du läsa mer om hur du på bästa sätt ”skyddar dig och andra från smittspridning” på Folkhälsomyndigheten.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns informationen även tillgänglig på andra språk såsom Engelska | English, Arabiska | عربي, Kinesiska | 中文, Dari | دری.

Vanliga frågor om smittspridning

Vi får många frågor om smittspridning genom att ta i köksredskap eller förpackningar som andra tagit i.

Risken för att bli smittad med covid-19 genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya covid-19 genom att ta på ytor eller föremål där droppar med viruset finns.

För att ytor och föremål, som till exempel livsmedelsförpackningar och redskap, ska kunna överföra covid-19 måste först en sjuk person hosta eller nysa på ett föremål och en frisk person direkt därefter ta på samma föremål och på så vis få små droppar saliv eller snor på händerna. Om den friska personen sedan tar med handen mot mun, näsa eller ögon utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad.

Men med den kunskap vi har i dag finns det alltså inte några rapporter om att personer smittats på detta sätt.

Källa: Livsmedelsverket

Information från Livsmedelsverket

Kunskapsläget kring covid-19 förbättras hela tiden. Livsmedelsverket har tagit fram frågor och svar till livsmedelsföretag, konsumenter och offentliga kök som finns att läsa på deras webbsida www.slv.se.

Här nedan finns några exempel på frågor som du kan finna svaren på om du följer länken, Livsmedelsverkets webbsida för fråga-svar om corona för företag, konsumenter och offentliga kök.

 • Kan jag bli smittad genom att ta i redskap som till exempel en salladstång eller en livsmedelsförpackning som en smittad person har rört vid?
 • Ska vi vara extra noggranna med att rengöra och desinficera köket/restaurangen i dessa coronatider?
 • Om en medarbetare i vårt tillagningskök har coronavirus, kan viruset smitta via maten som serveras?
 • Behöver mat kastas på grund av coronaviruset eller gäller vanliga rutiner för att tillvarata rester?
 • Kan barn ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?

Kontroller

Precis som när det gäller all annan verksamhet i samhället så omprioriterar nu de flesta kontrollmyndigheter sin verksamhet. De inspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er verksamhet. Prata gärna med din inspektör om hur ni på bästa sätt löser kontrollen för just ditt företag.

 • I de fall det är möjligt kommer vi att förboka planerade kontroller. Vid tillfällen då vi utför Covid-19 kontroll kan det även förekomma att vi utför livsmedelskontroll samtidigt. Dessa kontroller blir då obokade.
 • Verksamheter där personer ur riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden och sjukhus, kommer inte att kontrolleras i dagsläget.
 • Kontroller kommer att kunna utföras på ett mer flexibelt sätt där exempelvis en del inspektioner kommer att kunna göras per telefon men även skrivbordsrevisioner kan vara en lösning.
 • Bufféserveringar, lösgodisförsäljning och liknande kommer inte att kontrolleras särskilt med anledning av covid-19.
 • Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med covid-19. Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.
 • Även skolmatsalar omfattas av föreskrifterna och är skyldiga att införa förstärkt egenkontroll i syfte att förhindra smittspridning.
 • Miljöenheten kommer att vara generös med information och råd, där det finns behov.

Restaurangbranschen och berörda myndigheter och kommuner behöver just nu hjälpas åt att tillsammans förhindra spridningen av covid-19 utan att införa mer tvingande åtgärder som påverkar restaurangbranschen.

Avgifter

Om du på grund av rådande läge har svårt att betala din kontrollavgift, hör av dig till oss. I dagsläget går det att skjuta upp betalningen i 2 månader. Strängnäs kommun förbereder även andra åtgärdspaket för företagare då spridningen av coronaviruset redan har drabbat företagare i Strängnäs kommun väldigt hårt. Se Strängnäs kommuns åtgärder för att underlätta för företagen.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta miljöenheten, Strängnäs kommun
Telefon växel: 0152-291 00
E-post: miljo@strangnas.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2020