Näringslivsfonden

Från kommunens näringslivsfond kan du söka bidrag upp till 30 000 kr för en idé eller projekt som gynnar Strängnäs lokala näringsliv.

Med fonden vill kommunen stödja initiativ och innovationer som kan göra nytta för det lokala näringslivet i tuffa tider. Fonden är öppen för ansökningar från privatpersoner, föreningar, företag och organisationer.

Vem som helst kan söka bidrag ur näringslivsfonden. För att söka bidrag ur näringslivsfonden ska din idé vara nyskapande, innovativ och vara till direkt nytta för Strängnäs lokala näringsliv. Idén ska främja flera aktörer och kunna spridas till andra. Du behöver vara minst 18 år för att söka och bidraget får inte gå till lön.

Vill du bolla din idé?

Idén behöver inte vara helt färdig för att du ska kunna vända dig till kommunens näringslivsfond. Vi tar emot alla initiativ och utvärderar dem utifrån vad projektet bedöms ge för resultat och samhällsnytta.

Vill du bolla din idé kan du alltid kontakta kommunens kontaktcenter på telefon (0152-291 00) eller e-post kontaktcenter@strangnas.se

Kommunens fondpaket

Näringslivsfonden är en del av kommunens fondpaket som uppkommit för att stötta föreningar och företagare under rådande omständigheter.

Läs mer om de övriga fonderna här:
Trygghetsfonden
Föreningsstödsfonden

Allt du behöver veta om hur man söker medel från fonden hittar du här

Grundkrav för dig som sökande:

 • Du måste vara 18 år eller äldre.
 • Du kan vara privatperson, organisation, företag eller förening.
 • Projektet måste genomföras i Strängnäs kommun och för kommuninvånarna
 • Projektet måste gynna Strängnäs lokala näringsliv.
 • Du behöver inte vara folkbokförd i Strängnäs kommun.
 • Du kan inte ansöka i egenskap av kommunal verksamhet inom Strängnäs kommun

Kriterier för projektet:

 • Ditt projekt ska ha ett startdatum och ett preliminärt slutdatum.
 • Din idé behöver gynna flera aktörer (företag, organisationer, föreningar, invånare).
 • Den behöver också gå att sprida; alltså vara lätt för någon annan att plocka upp.
 • Budgeten måste vara tydlig och innehålla flera olika kostnadsposter.
 • Pengarna du ansöker om får inte gå till lön.

Fonden kommer inte att stötta:

 • Projekt som kan genomföras utan extra stöd.
 • Projekt som redan får ekonomiskt stöd av Strängnäs kommun.
 • Projekt där deltagarna måste betala för sin medverkan.
 • Projekt där den sökande gynnas ekonomiskt utanför projektets ramar.
 • Du ansöker genom att fylla i formuläret som du hittar längst ner på sidan.
 • Om du behöver komplettera din ansökan hör vi av oss.
 • Vi hör av oss så snart vi har tagit beslut angående din ansökan.
 • Efter att projektet är över ska du skicka in en slutredovisning, läs mer om slutredovisningen nedan.
 • Har du frågor eller vill bolla din idé? Kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon (0152-291 00) eller e-post kontaktcenter@strangnas.se
 • Ansök senast 30 november 2020.

En slutredovisning ska skickas in till kommunen i samband med att projektet avslutas. Med slutredovisning menas en sammanställning och redogörelse över vad pengarna har använts till. Vi kommer t.ex. inte att kräva en redovisning av kvitton.

Mer information om slutredovisningen går ut till de som får beviljad ersättning.

Hållpunkter att tänka på:

 • En månad efter att att utbetalning skett kommer Strategienheten ta kontakt med projektägaren och kolla om projektet kommit igång.
 • Slutredovisningen ska skickas in tre månader efter avslutat projekt, alternativt inom 1 år och två månader från det att medel betalats ut.
 • Skulle projektet inte genomföras, eller inte genomföras på sätt som framgår av ansökan, äger Strängnäs kommun rätt att kräva tillbaka utbetalt bidrag.

Beslutsgruppen träffas löpande för att besluta vilka projekt som får beviljat medel. Gruppen kommer att bedöma idén utifrån grundkraven och kriterierna. De kommer även diskutera vad projektet bedöms ge för resultat och samhällsnytta.

LoopHat AB har sökt bidrag ur näringslivsfonden för sin webbplats checkinout.io. En webbplats som företag och andra organisationer kan använda sig av för att visa sin besökskapacitet samt åtgärder mot smittspridning av covid-19. Besökare kan sen välja att besöka företaget eller organisationen baserat på när det är mycket eller lite besökare i lokalen.

Åkers hembygdsförening har sökt bidrag för sin utställning av Riddarholmskyrkans torn i Åker Styckebruk. Utställningen ska bidra till att gynna det lokala näringslivet genom att skapa intresse för att besöka, handla i, flytta till eller etablera sitt företag i Åker Styckebruk.

Strängnäs Malmby OL har sökt bidrag ur näringslivsfonden för att kunna genomföra en version av HittaUt i de centrala delarna av Strängnäs. HittaUt går ut på att deltagare letar efter checkpoints i sitt närområde. I detta fall är kontrollpunkterna placerade vid flera näringsidkare och företagare som bedriver olika verksamheter i de centrala delarna av Strängnäs för på så sätt gynna den lokala handeln och öka antalet aktiviteter i staden.

Ansök här!Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2021