Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka.

Det är Region Sörmland som har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län.

Läs mer om hur vaccinationen i Sörmland går till på 1177.se/sormland.

Kommunen ansvarar för att, i samverkan med regionen, planera och genomföra vaccination av brukare och vård- och omsorgspersonal som arbetar med nära omvårdad för dessa personer. I kommunens uppdrag ingår även att vara regionen behjälplig med vaccinationslokaler och viss administration.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Det är Region Sörmland som har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. På 1177.se hittar du mer information om hur vaccinationen i Södermanlands län går till och hur du får information om när det blir din tur att vaccinera dig. Läs mer på 1177.se/sormland

Patienter som ska resa till vaccination för covid-19 kan göra det avgiftsfritt utan sjukreseintyg. Beslutet gäller från 18 januari till och med 30 juni. Patienten bokar själv sin resa via Sörmlandstrafikens servicecenter telefon 020-44 40 00.

Mer information finns på Region Sörmlands webbplats.

För mer information

Region Sörmland

På 1177.se hittar du mer information om hur vaccinationen i Södermanlands län går till: 1177.se/sormland

Folhälsomyndigheten

Allmän information om vaccination mot covid-19 hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer om den nationella prioriteringsordningen och de olika faserna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Ta del av sammanställning med vanliga frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Information in other languages

Information about vaccination against covid-19 in English and other languages on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2021