Energi- och klimatrådgivning

En energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till mer förnybar energi och sänka dina energikostnader.

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag, organisationer och föreningar.

Du kan ringa eller mejla energi- och klimatrådgivningen som bemannas av kunniga rådgivare.

Telefon: 010-151 93 00

E-post: energiradgivning@energikontor.se

Detta kan du få hjälp med

En energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor eller verkar. Här får du hjälp med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till mer förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Du kan bland annat få råd om:

  • Minskad energianvändning hemma
  • För- och nackdelar med olika uppvärmningssystem
  • Solenergi
  • Energieffektivisering när du renoverar eller bygger nytt
  • Belysning
  • Aktuella bidrag och stöd att söka på energiområdet
  • Installation av laddplatser för elbilar

Energi- och klimatrådgivningen i Strängnäs kommun är gratis för privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare och föreningar.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är kommersiellt oberoende tjänst som tillhandahålls av det kommundelägda bolaget Energikontoret i Mälardalen och finansieras av Energimyndigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2023