Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Agenda 2030, mål nummer tio: Minskad ojämlikhet.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 10, MInskad ojämlikhet ska göra att ojämlikheten inom och mellan länder minskar.

Varför är det viktigt här?

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Mötesplats Mariefred - tillgängligt för alla

Våren 2023 började bygget med att göra Biohuset i Mariefred tillgänglighetsanpassat. Målet var en Mötesplats som är framkomlig för alla invånare, genom åtgärder som bland annat hiss och ramp. Nu är det återöppnat.

Mötesplats Mariefred återöppnat

Föräldrautbildning på flera språk

Vuxna elever med mixad etnicitet pluggar tillsammans

Strängnäs kommun erbjuder alla vårdnadshavare som har barn mellan 3 och 12 år föräldrautbildningen ABC på flera språk.

ABC föräldrautbildning - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Relaterar även till målen:

Agenda 2030, mål nummer fem: Jämställdhet
Overhead view of basketball team holding hands over court

Strängnäs föreningsliv är rikt och föreningar välkomnar nyanlända i sin verksamhet. Behovet av en meningsfull fritid och sociala kontakter är en viktig pusselbit för många nyanlända för att snabbt komma in i samhället och utveckla språket. För att göra det enklare för föreningar och nyanlända att hitta varandra har Strängnäs kommun skapat en ny möjlighet - Föreningsmatchning.

Läs mer om föreningsmatchningen som ska göra det snabbt att komma in i samhället och utveckla språket.

Relaterar även till målen:

Agenda 2030, mål nummer fem: Jämställdhet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023