Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Agenda 2030, mål nummer tolv: Hållbar konsumtion och produktion.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, innebär att vi, för att uppnå hållbar utveckling måste minska vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Varför är det viktigt här?

Vår konsumtion ger betydande klimatavtryck – framförallt i andra länder. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Mål i klimat- och energiplanen

 • Under 2021 ska en inventering påbörjas av kommunkoncernens
  inköp som kan minskas/bytas ut och uppföljningsbara mål ska
  arbetas fram. Kommunkoncernen ska sprida sina erfarenheter till
  invånare och andra relevanta aktörer i kommunen.
 • Kommunkoncernen ska under 2021 ta fram riktlinjer för sitt
  interna arbete med delning.
 • Under 2021 ska kommunkoncernen utreda hur återanvändning
  och lagning kan utvecklas internt och hur externa initiativ kan
  stöttas och spridas.
 • Kommunkoncernens finansverksamhet ska bidra till minskad
  klimatpåverkan genom sin kapital- och skuldförvaltning.
  Klimatbelastningen från kommunkoncernens kapitalförvaltning
  ska beaktas vid placeringar, med ambitionen att
  kapitalförvaltningen ska vara klimatneutral 2030. Dessutom ska
  grön finansiering väljas för den externa låneskulden där så är
  möjligt.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Fritidsbanken - ett bibliotek för prylar

På Fritidsbanken kan du låna skridskor, hjälmar, cyklar och andra sport- och fritidsprylar - helt gratis.

Fritidsbanken bygger på att vi delar med oss av det vi inte behöver eller har plats för. Tillsammans bygger vi ett bibliotek eller en bank med prylar som kan komma fler till användning.

Fritidsbanken - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Kvinna plockar fram skridskor från hylla

Tips!

Vad kan du själv göra för att minska din konsumtion och miljö- och klimatpåverkan? Här finns över hundra tips från kommuninvånare: Hållbarhetstips - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Hållbar shopping

Vi svenskar är bland de värsta i världen när det gäller att konsumera mer än vad planeten klarar av. Vi lever som om vi hade fyra jordklot. Drygt 60 procent av utsläppen från vår konsumtion uppstår i andra länder. Vår överkonsumtion av jordens resurser leder till att skogar huggs ned, vatten förorenas, hav fylls av plast, växt- och djurarter utrotas och växthuseffekten förvärras.

Vi i Strängnäs behöver förändra våra konsumtionsmönster!

Det finns flera saker du kan bidra med för minska din konsumtions påverkan på klimat och miljö, till exempel:

Läs mer på vår sida Shoppa hållbart

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2023