Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030, mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna, betyder att vi ska vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Varför är det viktigt här?

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Strängnäs klimatmål

  • Fossilfria transporter 2030
  • Klimatneutralitet 2040

Mål i klimat- och energiplanen

Samtliga mål i klimat- och energiplanen syftar till att bekämpa klimatförändringarna.

Läs klimat- och energiplanen i sin helhet , 612 kB.

Läs en kortversion om målen i klimat- och energiplanen , 19 MB.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Alla kommunens fordon ska vara fossilfria senast år 2025

På kommunens fordonsenhet pågår arbetet för fullt med att byta ut alla bilar och hitta rätt alternativ för verksamheternas behov.

Räckvidden inte längre ett problem

Noll klimatpåverkan från kollektivtrafik i Strängnäs

Från och med december 2021 körs stadstrafiken i Strängnäs med elbussar och övriga bussar som trafikerar Strängnäs kommun drivs med förnybar biogas. Elbussarna drivs av 100 procent förnybar el märkt Bra miljöval. Biogasen är per definition alltid förnybar. Grovt räknat halverade vi klimatpåverkan från busstrafiken när vi 2012 gick från diesel till biodiesel. Nu har vi kapat den kvarvarande klimatpåverkan.

De nya el- och biogasbussarna har också wi-fi ombord och USB-uttag för laddning, hjärtstartare, babyskydd och kamerabevakning för ökad trygghet.

Läs tidigare nyhet om de gröna bussarna

Vi äter bara vegetariskt

På kommunens möten, event och konferenser serveras från och med 2021 uteslutande vegetariskt. Alla kommunanställda har en viktig roll som föregångare i klimatarbetet. I klimat- och energiplanen slås det fast att vi ska gå före och styra vår verksamhet mot klimatneutralitet. Genom att enbart beställa och äta vegetariskt skapar vi en efterfrågan hos våra leverantörer. Vi ska också inspirera andra att ta efter. 

soppa i skål med bröd bredvid
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2024