Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Agenda 2030, mål nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald, ska skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Varför är det viktigt här?

 I Strängnäs kommun finns stora naturvärden som utgörs av bland annat Mälaren och dess stränder, ädellövskogar, mindre våtmarker och kommunala skogar som är mycket värdefulla för rekreation och biologisk mångfald.

Vår konsumtion ger också betydande klimatavtryck i andra länder. Produktion av nya prylar och kläder ökar koldioxidutsläpp och förorenar miljön. Metaller i elektronikprylar som kommer från skövlade regnskogar drabbar till exempel gorillor och schimpanser. Produktionen får också sociala konsekvenser för människor som arbetar i produktionen och de som bor i närheten.

Mål i klimat- och energiplanen

Samtliga mål i klimat- och energiplanen syftar till att bekämpa klimatförändringarna bidrar också till en ökad biologisk mångfald.

Läs klimat- och energiplanen i sin helhet , 612 kB.

Läs en kortversion om målen i klimat- och energiplanen , 19 MB.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Vatten och biologisk mångfald

Sjöar och vattendrag är viktiga för att vi ska ha en variation av ekosystem och livsmiljöer för fiskar, växter och insekter. Läs mer om vad som döljer sig bakom nedan rubriker på sidan Vatten och biologisk mångfald.

  • Stopp för fosfor ger bättre liv i Mälaren
  • Ökad vattenkvalitet genom våtmarker längs Råcksta å
  • Här leker Aspen – enda platsen i länet
  • Bresshammar – vårt eget mangroveträsk
  • Fler sjöar och öar i våtmarken Fatburen

Här är fler exempel på hur Strängnäs kommun arbetar med att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

Julgranar blir skydd till fiskar

Efter julen 2022 kunde invånare lämna in sin julgran till Strängnäs kommun. Granarn sänktes ner till sjöbotten för att bli lekplats för fiskar. I den så kallad risvasen kan söka skydd och gömma sig från rovdjur. Det blir också en bra boendemiljö för deras yngel.

Julgranar är perfekta risvasar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023