Mål 2 - Ingen hunger

Mål nummer 2. Ingen hunger

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål, Ingen hunger, betyder att vi ska avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Varför är det viktigt här?

Det finns tillräckligt med mat i världen för att alla ska kunna äta sig mätta men vi behöver omfördela våra resurser och bättre ta vara på den mat vi producerar.

Ett hållbart jordbruk kan trygga livsmedelsförsörjningen och fler människor kan få den näring de behöver. Samtidigt tar vi vara på de ekologiska systemen och de viktiga ekosystemtjänsterna.

Mål i klimat- och energiplanen

  • För alla offentligt serverade måltider i Strängnäs kommunkoncern ska mängden matsvinn hållas på en miniminivå. Matsvinnet ska mätas och påbörja definitionen av vad miniminivån är under 2021.
  • Mängden kött i de offentliga måltiderna ska till 2023 minska till hållbara nivåer. På kommunkoncernens anordnade möten, event och konferenser
    serveras uteslutande vegetariskt från 2021.
  • Kommunkoncernen främjar lantbrukets omställning till fossilfrihet och klimatneutralitet.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som Strängnäs kommun gör.

Hållbara måltider

Mat och måltider berör alla människor och är en viktig del i vår vardag. Vi på Strängnäs kommun vill arbeta långsiktigt och hållbart med maten och måltiderna vi serverar.

Serietidningen Smaklig måltid med familjen Gräslund

Strängnäs kommun har gjort en serietidning utifrån vårt måltidspolitiska program - Sveriges roligaste och mest begripliga styrdokument om mat. Med hjälp av familjen Gräslund vill vi locka till fler samtal om mat!

Måltidspolistiska programmet som serietidning

barn tar skolmat

Relaterar även till mål:

Agenda 2030, mål nummer tre: Hälsa och välbefinnande
Agenda 2030, mål nummer fyra: God utbildning för alla
Agenda 2030, mål nummer tio: Minskad ojämlikhet.
Agenda 2030, mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Kostnadsfri rådgivning till lantbruksföretag

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbruksföretagare och miljön tjänar på. Rådgivningens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

I Greppa Näringen arbetar lantbruksföretagen på frivillig basis och kan välja mellan ett trettiotal rådgivningsbesök. Ett besök kallas för en rådgivningsmodul. Läs mer om de olika modulerna på Greppa Näringens webbplats. Tillsammans med rådgivaren tar du sedan fram konkreta lösningar till nytta för både miljö och ekonomi.

Relaterar även till mål:

mål 14
mål 15
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023