Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Agenda 2030, mål nummer tre: Hälsa och välbefinnande

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 3, Hälsa och välbefinnande ska säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Varför är det viktigt här?

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Vänskapsbänkar för mer medmänsklighet

Runtom i världen finns det projekt med bänkar som alla har ett gemensamt mål: att främja psykisk välmående genom samtal. I Strängnäs kommun är vänskapsbänkarna en del av vårt arbete med att främja psykisk hälsa. Vi kallar dem vänskapsbänkar och vill att de ska vara en plats för samtal mellan människor.

Varsågod att slå dig ner!

gul bänk under träd vid vatten

Relaterar även till mål:

Agenda 2030, mål nummer fyra: God utbildning för alla
Agenda 2030, mål nummer tio: Minskad ojämlikhet.

Nybakat fikabröd till äldreomsorgen

Med inspiration från Burlövs kommun och med hjälp av medel vikta för gemensamma och hållbara satsningar inom kommunen pågår projektet Det fantastiska bageriet under 2023. Projektet innebär också att personer med funktionsnedsättning får vara med och baka genom daglig verksamhet och sysselsättning i kommunens regi. Nicolas Laugerat heter bagaren och projektledaren för satsningen:

– Det känns fantastiskt att mina konditors- och bagarkunskaper gagnar de boende i Strängnäs kommun och att jag kan bidra till en högre måltidskvalitet. Samarbetet mellan Måltidservice och daglig verksamhet och sysselsättning ger projektet en extra dimension och kan vara unikt i Sverige, säger Nicolas Laugerat.

 

Läs mer i nyheten: De bakar för kommunens äldreboenden

Relaterar även till mål:

Agenda 2030, mål nummer tio: Minskad ojämlikhet.
Agenda 2030, mål nummer 16: Fredliga och inkluderande samhällen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023