Mål 4 - God utbildning för alla

Agenda 2030, mål nummer fyra: God utbildning för alla

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 4, God utbildning för alla ska säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Varför är det viktigt här?

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som Strängnäs kommun gör:

Fler studerar till undersköterska

Med hjälp av stadsbidrag från Äldreomsorgslyftet har Strängnäs kommun bland annat kunna utbilda medarbetare till undersköterskor. En möjlighet att höja kompetensen hos våra medarbetare och en viktig del i socialkontorets kompetensförsörjningsplan.

Med hjälp av medel från Äldreomsorgslyftet har Strängnäs kommun också kunnat utbilda 14 handledare, påbörjat utbildningen av sex specialistundersköterskor samt utbildat sex nya språkombud.

Läs mer om Lidia Maka och Kerstin Olsson som båda studerar till undersköterska.

Mariagården (SÄBO)

Relaterar även till mål:

Agenda 2030, mål nummer åtta: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Detta kan du göra!

Bli språkvän och hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du också lär känna en ny kultur.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023