Mål 5 - Jämställdhet

Agenda 2030, mål nummer fem: Jämställdhet

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 5, Jämställdhet, betyder att det ska vara jämställt mellan könen och att alla kvinnor och flickor har makt över sig själva.

Varför är det viktigt här?

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är några exempel på arbete som görs:

Kunskap och verktyg ska motverka sexuella trakasserier

Genom arbetet ska ungdomar få bättre kunskaper och verktyg för att kunna hantera sexuella trakasserier i verkliga livet och online.

Nyhet: Ny satsning för att motverka sexuella trakasserier och kränkningar bland unga

Relaterar även till mål:

Agenda 2030, mål nummer tre: Hälsa och välbefinnande

Strävar efter jämställd arbetsplats

Strängnäs kommun vill skapa en mångfald av anställda inom organisationen, bland annat genom en jämställd och jämlik rekrytering.

Så är det att jobba hos oss

Relaterar även till mål:

Agenda 2030, mål nummer tre: Hälsa och välbefinnande
Agenda 2030, mål nummer fyra: God utbildning för alla
Agenda 2030, mål nummer åtta: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Agenda 2030, mål nummer tio: Minskad ojämlikhet.
Agenda 2030, mål nummer elva: Hållbara städer och samhällen.
Agenda 2030, mål nummer 16: Fredliga och inkluderande samhällen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023