Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Agenda 2030 , mål nummer nio: Hållbar innovationer och infrastruktur.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, ska bidra till motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Varför är det viktigt här?

De flesta av de åtta delmålen är kopplade till utvecklingsländernas behov av utbyggd infrastruktur och hållbar industrialisering. Men all industriell utveckling måste ta hänsyn till miljön. Resurseffektivisering, ny teknik och innovationer har stor betydelse för framtiden.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Klimat- och hållbarhetspris uppmärksammar insatser

Strängnäs kommuns klimat- och hållbarhetspris delas sedan 2021 ut till lokala företag och föreningar som gör insatser för en hållbar utveckling. Strängnäs kommun vill med priserna uppmärksamma och uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling.

Klimatpriset, är särskilt inriktat för att uppmärksamma insatser som bidrar till målet om fossilfria transporter 2030 (och klimatneutralitet 2040).

Hållbarhetspriset är bredare och vill uppmärksamma och lyfta initiativ inom alla tre hållbarhetsdimensioner social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Klimat- och hållbarhetspris delas ut till lokala företag och föreningar

.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023