Detta händer vid en kris


Så får du information under en kris

 • Facebook: Vi använder Strängnäs kommuns facebooksida för att informera om det vi vet och om det till exempel är något vi vill att du ska göra för att skydda dig under händelsen.
 • Webbplatsen: Vi använder också kommunens webbplats, www.strangnas.se, för att informera om en eventuell kris.
 • Radio: SR P4 Sörmland, 96,9 MHz, är din viktigaste kanal när internet inte fungerar. Lyssna på radion för löpande information.
 • Telefon: Det nationella informationsnumret 113 13 lämnar och tar emot information dygnet runt.

Tips om hemberedskap och utrymning

I maj 2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" , 3 MB. till alla hushåll i Sverige. I broschyren kan du bland annat läsa om hur du förbereder dig själv för en kris, hur du bemöter falsk information och vart du ska vända dig för att få information vid en kris. Om du har funderingar kring innehållet eller behöver beställa fler, besök länken nedan.

Länk till DinSäkerhets webbplats

Om händelser hotar liv eller hälsa kan svenska myndigheter låta utrymma ett område eller en fastighet. Det är bara om det är mindre farligt att lämna området än att stanna kvar som en utrymning genomförs.

Ditt eget ansvar under en kris

Vi har alla ett ansvar för vår egen och andras säkerhet under en kris. Räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor.
Hur beredd är du om en kris inträffar? Att klara sig några dygn utan el, mat eller vatten är inte enkelt, men om du är förberedd kan det bli lättare. Förbered gärna en krislåda som du har hemma. Här får du tips på vad den kan innehålla:

 • Mat som klarar rumstemperatur, konserver
 • Vatten i dunkar
 • Campingkök/grill med bränsle
 • Värmekälla
 • Ljus och tändstickor
 • Ficklampa med batterier
 • Radio med batterier
 • Lista med viktiga telefonnummer
 • Husapotek
 • Hygienartiklar
 • Kontanter
 • Filtar och varma kläder

Läs mer om ditt eget ansvar på sidorna om krisberedskap på DinSäkerhets webbplats

Krishantering

Om och när något händer är vi förberedda för att hantera krisen. Vi övar olika krisscenarier regelbundet. Strängnäs kommun har det övergripande ansvaret för att hantera samordning av samhällsstörningar i kommunen.

Lyssna på Sveriges Radio P4 som löpande rapporterar om stora störningar i samhället.

De tre största riskerna som kan drabba ett samhälle är:

Avbrott och störningar i avlopp och vatten

Följ informationen som ges på kommunens webbplats. Störningar i avlopp och vattenförsörjning kan bero på flera saker; olyckor, sabotage eller väder. Avlopp och vatten är också beroende av IT och el, så störningar inom de områdena påverkar också funktionen.

Strömavbrott

Kontrollera omfattningen av strömavbrottet. Använd gärna stearinljus och värmeljus för värme, men tänk på brandfaran. Har du fjärrvärme eller elburen värme kan det vara bra att familjen håller sig i ett rum för att hålla värmen. Ta del av information om strömavbrott på Vattenfalls webbplats.

Snöstorm

Stora mängder snö och kraftiga vindar kan orsaka många problem. Hemtjänst och utryckningsfordon får svårt att ta sig fram och elledningar kan gå sönder av mycket snö och orsaka strömavbrott.
Håll dig inomhus och ta del av information på kommunens webbplats samt lyssna på radions sändningar för att följa utvecklingen.

Vill du engagera dig och vara en resurs när något allvarligt händer?Kontakta Strängnäs Frivilliga Resursgrupp (FRG)

Krisstöd i Strängnäs kommun

När det uppstår kriser i Strängnäs kommun erbjuder vi stöd till de som drabbas och deras närstående, oavsett om de är boende i kommunen eller inte. Stödet handlar om både psykiskt stöd och om praktiska saker som kläder, mat och tak över huvudet. Krisstöd hjälper under en kris till med samma saker som socialtjänsten och socialjouren gör till vardags. Krisstöd ger psykologiskt och socialt stöd vid stora olyckor och katastrofer. Det gäller både de som är direkt drabbade, till exempel överlevande och närstående och de som är indirekt drabbade.

Krisstödet möter de drabbade och hjälper dem på ett stödcenter. Krisstödet ska även upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2021