Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning är en fullmäktigeberedning som har till uppgift att bereda val till politiska uppdrag.

Valberedningen är parlamentariskt sammansatt med en ledamot respektive ersättare från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2024

26 februari
15 april
20 maj
17 juni
2 september
30 september
21 oktober
18 november
16 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Valberedning

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14

Senast uppdaterad: 2024-06-23 02:00

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2024