Valberedning

Valberedningen är en fullmäktigeberedning som har till uppgift att bereda val till politiska uppdrag.

Valberedningen är parlamentariskt sammansatt med en ledamot respektive ersättare från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2024

26 februari
15 april
20 maj
17 juni
2 september
30 september
21 oktober
18 november
16 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Valberedning

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14

Senast uppdaterad: 2024-02-23 02:01

Powered by Troman

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024