Valberedning

Valberedningen är en fullmäktigeberedning som har till uppgift att bereda valen till de politiska uppdragen i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och för andra politiska uppdrag.

Valberedningen är parlamentariskt sammansatt med en ledamot ,samt en ersättare, från varje i parti som finns representerat i kommunfullmäktige.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2022

24 januari
14 februari
28 mars
25 april
23 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Tid och plats för sammanträdet framgår av kallelsen.

Ordförande

Ingrid Fäldt (S)
E-post: ingrid.faldt@strangnas.se

Vice ordförande

Maria Ehrnfelt (M)
E-post: maria.ehrnfelt@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022