Valberedning

Valberedningen är en fullmäktigeberedning som har till uppgift att bereda valen till de politiska uppdragen i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och för andra politiska uppdrag.

Valberedningens sammansättning ska vara parlamentariskt sammansatt med en representant från varje i parti som finns representerat i kommunfullmäktige.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Kommun och politik