Valberedning

Valberedningen är en fullmäktigeberedning som har till uppgift att bereda valen till de politiska uppdragen i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och för andra politiska uppdrag.

Valberedningen är parlamentariskt sammansatt med en ledamot ,samt en ersättare, från varje i parti som finns representerat i kommunfullmäktige.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Ordförande

Ingrid Fäldt (S)
E-post: ingrid.faldt@strangnas.se

Vice ordförande

Kenneth Larsson (M)
E-post: kenneth.larsson@strangnas.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020