Andra webbplatser

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande plan-, bygg- och miljöfrågor i kommunen.

Nämnden har bland annat ansvar för kart- och mätverksamhet, fysisk planering, trafikplanering och bygglov. 

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2018

Samhällsbyggnadsnämnden

31 januari              
28 februari  
28 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti           
26 september             
31 oktober                 
28 november                  
19 december


Samhällsbyggnadsnämndens AU

17 januari 
14 februari               
14 mars                   
11 april                   
16 maj 
15 augusti
12 september
17 oktober
14 november


Ordföranden


Ordförande

Lennart Andersson (S)
Telefon: 0152-291 33
E-post: lennart.andersson@strangnas.se

1:e vice ordförande
Magnus Stuart (M)
Telefon: 070-4930325
E-post: magnus.stuart@strangnas.se

2:e vice ordförande
Margaretha Furustrand (FP) 
Telefon: 0152-169 04
E-post: margaretha.furustrand@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2018