Revisorer

De förtroendevalda revisorerna ska granska så att kommunen är effektiv och säker. Kommunrevisionen väljs av kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen har revisorerna i uppdrag att granska kommunens verksamhet enligt god revisionssed. De ska också kontrollera att kommunen ger en tydlig bild av kommunens ekonomiska situation.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Varje år prövar revisionen om kommunstyrelsen och de övriga som har valts av kommunfullmäktige ska beviljas ansvarsfrihet. Revisionen kan även föreslå att någon eller några av de förtroendevalda ges en anmärkning.

Rapporter och skrivelser

Här hittar du rapporter och skrivelser från revisorerna.

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera. 

Ordföranden och ledamöter

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Socialdemokraterna (s)

Förtroendevalda personer (41 st)

EfternamnFörnamnE-post
Magnusson Maj-Britt maj-britt.magnusson@strangnas.se
Fäldt Ingrid ingrid.faldt@strangnas.se
Andersson Angela angela.andersson@strangnas.se
Lumme Krister krister.lumme@strangnas.se
Lindström Leif leif.lindstrom@strangnas.se
Hård Leif leif.hard@strangnas.se
Andersson Lennart lennart.andersson@strangnas.se
Lindell Rylén Monica monica.lindellrylen@strangnas.se
Gustafsson Annika annika.gustafsson2@strangnas.se
Andersson Mikael mikael.andersson@strangnas.se
Svärd Göran goran.svard@strangnas.se
Andersson Ragnhild Ragnhild.Andersson@strangnas.se
Wastesson Robert Robert.Wastesson@strangnas.se
Bohman Mari mari.bohman@strangnas.se
Brandel Magnus Magnus.Brandel@strangnas.se
Svensson Tommy Tommy.Svensson@strangnas.se
Lund Ingemar Ingemar.Lund@strangnas.se
Mellgren Bodil bodil.mellgren@strangnas.se
Johansson Torbjörn torbjorn.johansson@strangnas.se
Stade Arne Arne.Stade@strangnas.se
Edstein Wailith wailith.edstein@strangnas.se
Strömberg Eva eva.stromberg@strangnas.se
Wallinder Jonny Jonny.Wallinder@strangnas.se
Kanevåg Lena Lena.Kanevag@strangnas.se
Hedengren Annika Annika.Hedengren@strangnas.se
Karlsson Peter peter.karlsson@strangnas.se
Nilsson Louice louice.nilsson@strangnas.se
Holmstedt Magnus Magnus.Holmstedt@strangnas.se
Hammar Maria Maria.Hammar@strangnas.se
Yeudakimchikov Malmqvist Lars-Göran lars-goran.yeudakimchikovmalmqvist@strangnas.se
Hellsing Anders Anders.Hellsing@strangnas.se
Brandt Anders anders.brandt@strangnas.se
Eriksson Marie Marie.Eriksson2@strangnas.se
Hellsten Peter
Renfors Bengt Bengt.Renfors@strangnas.se
Persson Solveig Solveig.Persson@strangnas.se
Askerstedt Mattias Mattias.Askerstedt@strangnas.se
Björkman Peter Peter.Bjorkman@strangnas.se
Klason Anja anja.klason@strangnas.se
Bengtsson Lars Lars.Bengtsson@strangnas.se
Larsson Tjernström Jennie Jennie.LarssonTjernstrom@strangnas.se
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020