Revisorer

De förtroendevalda revisorerna ska granska så att kommunen är effektiv och säker. Kommunrevisionen väljs av kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen har revisorerna i uppdrag att granska kommunens verksamhet enligt god revisionssed. De ska också kontrollera att kommunen ger en tydlig bild av kommunens ekonomiska situation.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Varje år prövar revisionen om kommunstyrelsen och de övriga som har valts av kommunfullmäktige ska beviljas ansvarsfrihet. Revisionen kan även föreslå att någon eller några av de förtroendevalda ges en anmärkning.

Rapporter och skrivelser

Här hittar du rapporter och skrivelser från revisorerna.

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera. 

Ordföranden och ledamöter

Förtroendevalda hos Strängnäs kommun

Moderata samlingspartiet (m)

Förtroendevalda personer (47 st)

EfternamnFörnamnE-post
Skullman Sixten sixten.skullman@strangnas.se
Dahlström Kerstin kerstin.dahlstrom@strangnas.se
Heiniö Jan Jan.Heinio@strangnas.se
Thalén Finné Ewa Ewa.ThalenFinne@strangnas.se
Andersson Dennis
Högfeldt Jacob jacob.hogfeldt@strangnas.se
Wedel Donald donald.wedel@strangnas.se
Boman Gunnar Gunnar.Boman@strangnas.se
Leiding Jan jan.leiding@strangnas.se
Klingspor Christina Christina.Klingspor@strangnas.se
Medberg Annica annica.medberg@strangnas.se
Hogrell Ellinor Ellinor.Hogrell@strangnas.se
Larsson Kenneth Kenneth.Larsson@strangnas.se
Caruth Elinor elinor.caruth@strangnas.se
Berggren Thore Thore.Berggren@strangnas.se
Karlsson Bengt bengt.karlsson@strangnas.se
Raitis Tony tony.raitis@strangnas.se
Hedengren Barbro Barbro.Hedengren@strangnas.se
Ehrnfelt Maria Maria.Ehrnfelt@strangnas.se
Behrnetz Stefan Stefan.Behrnetz@strangnas.se
Westerberg Nils Gunnar nilsgunnar.westerberg@strangnas.se
Stuart Magnus magnus.stuart@strangnas.se
Nilsson Anncharlotte Anncharlotte.Nilsson@strangnas.se
Orrebrink Gunilla Gunilla.Orrebrink@strangnas.se
Lagergren Mikael Mikael.Lagergren@strangnas.se
Mimer Jan jan.mimer@strangnas.se
Sundfeldt Björn Bjorn.Sundfeldt@strangnas.se
Holmström Anne-Lie Anne-Lie.Holmstrom@strangnas.se
Hildebrand Per Per.Hildebrand@strangnas.se
Norberg Carin Carin.Norberg@strangnas.se
Ahlström Lennart lennart.ahlstrom@strangnas.se
Jansson Inger Inger.Jansson@strangnas.se
Fahlsten Mikael Mikael.Fahlsten@strangnas.se
Stuart Kerstin kerstin.stuart@strangnas.se
Orstadius Aestan Aestan.Orstadius@strangnas.se
von Beetzen Maria maria.vonbeetzen@strangnas.se
Breyer Charlotte Charlotte.breyer@strangnas.se
von Schéele Bibbi Bibbi.vonScheele@strangnas.se
Tamm Paul Paul.Tamm@strangnas.se
Lagergren Lilian Lilian.Lagergren@strangnas.se
Kristiansen Kjell
Norin Lars Lars.Norin@strangnas.se
Lerulf Philip Philip.Lerulf@strangnas.se
Ed Birgitta
Blomqvist Fredrik Fredrik.Blomqvist@strangnas.se
Edlund Conny
Vakant
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020