Andra webbplatser

Valresultat och mandatfördelning

I Strängnäs kommun har Moderaterna och Socialdemokraterna nått en överenskommelse om att gemensamt styra kommunen under de kommande fyra åren. Konstellationen har en majoritet med 29 mandat av 55 i kommunfullmäktige och fortsätter därmed den senaste mandatperiodens samarbete.

I både riksdags- och kommunalval var röstdeltagandet i kommunen högre vid valet 2018 än 2014; 1,23 procent högre i riksdagsvalet och 0,16 procent högre i kommunalvalet.

Den högsta andelen röstande var i ålderskategorin 30-49 år, tätt följt av personer på 65 år och uppåt. Andelen kvinnliga röstande övervägde något totalt sett.

Kommunalvalet 2018 Strängnäs kommun

 • Röstande: 23 131
 • 18-29 år - 15,1 procent
 • 30-49 år - 30,9 procent
 • 50-64 år - 24,6 procent
 • 65+ - 29,4 procent
 • Förstagångsväljare: 5,1 procent
 • Män: 49,9 procent
 • Kvinnor: 50,1 procent

Valdeltagande i kommunalvalet 2018 var 0,16 procent högre än 2014.

2018: 84,66 procent
2014: 84,49 procent

Röstberättigade:              27 323
Röstande:                         23 131
Differens:                         +4 192

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

55 mandat i fullmäktige är fördelade enligt följande, gäller val 2018.

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Röster

Procent

Mandat

M

6937

30,52

17

C

2105

9,26

5

L

917

4,03

2

KD

1321

5,81

3

S

4757

20,93

12

V

1666

7,33

4

MP

1041

4,58

3

SD

3409

15

8

FI

45

0,20

0

Strängnäspartiet

493

2,17

1

Övriga anmälda partier

41

0,18

0

Summa giltiga röster

22 732

 

 

Summa ogiltiga röster

399

 

 

Summa avgivna röster

23 131

 

 

Röstberättigade

27 323

Valdeltagande:

84,66 procent

 

Riksdagsvalet 2018, Strängnäs kommun

 • Röstande: 23 084
 • 18-29 år - 14,9 procent
 • 30-49 år - 29,9 procent
 • 50-64 år - 24,9 procent
 • 65+ - 30,3 procent
 • Förstagångsväljare: 5,0 procent
 • Män: 49,5 procent
 • Kvinnor: 50,5 procent
 • Utlandsröster: 1,7 procent


Valdeltagande i riksdagsvalet 2018 var 1,23 procent högre än 2014.

2018: 88,43 procent
2014: 87,20 procent

Röstberättigade:              26 105
Röstande:                         23 084
Differens:                         +3 021

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Röster

Procent

 

M

6102

26,71

 

C

1837

8,04

 

L

1123

4,92

 

KD

1344

5,88

 

S

5384

23,57

 

V

1369

5,99

 

MP

880

3,85

 

SD

4526

19,81

 

FI

51

0,22

 

Övriga anmälda partier

228

1,00

 

Summa giltiga röster

22 844

 

 

Summa ogiltiga röster

240

 

 

Summa avgivna röster

23 084

 

 

Röstberättigade

26 105

Valdeltagande:

88,43 procent

Källa: Valmyndighetens webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2018
Kommun och politik