Andra webbplatser

Befolkning

Strängnäs är en tillväxtkommun. År 2017 var folkmängden i 35 045 personer. Det är en ökning med 436 personer sedan föregående årsskifte. Befolkningsökningen består främst av inflyttning.

Befolkningsprognos

I Strängnäs kommun görs en prognos över befolkningsutvecklingen tio år framåt i tiden. Prognosen revideras årligen.  

Befolkning prognos

Befolkningsprognos

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2018
Kommun och politik