Befolkningsmängd Strängnäs kommun

Strängnäs kommun har för de senaste åren haft en mycket hög befolkningstillväxt runt 2,0 procentenheter. Även år 2020 var ett år med mycket stark befolkningstillväxt.

Statistiska Centralbyråns (SCB) årsstatistik redovisar en tillväxt på 2,0 procent, vilket motsvarar en nettotillväxt om 746 personer. 37 290 invånare fanns i Strängnäs kommun vid årsskiftet år 2020.

Diagram befolkningsmängd Strängnäs kommun

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), prognos Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret

På kommundelar fördelar sig befolkningen så här (2020-12-31)

Tabell: Befolkningen per kommundel

Kommundelar

Antal människor

Strängnäs

15 363

Mariefred

6 525

Åkers styckebruk, Länna

4 580

Aspö, Tosterö

4 439

Stallarholmen

3 846

Härad, Vansö, Fogdö

2 482

Restförda

55

Befolkningsprognos och mer om statistik

I Strängnäs kommun görs prognoser över befolkningsutvecklingen tio år framåt i tiden. Det görs nya prognoser årligen. Kontakta samhällsbyggnadskontoret strategienhet för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021