Befolkningsmängd Strängnäs kommun

Strängnäs kommun har för de senaste åren haft en mycket hög befolkningstillväxt runt 2,0 procentenheter. Även år 2020 ser ut att bli ett år med mycket stark befolkningstillväxt. SCB:s månadsstatistik t o m november, redovisar en tillväxt på 1,79 procent, vilket motsvarar en nettotillväxt om 655 personer.

37 199 invånare fanns i Strängnäs kommun till och med november månad år 2020.

Befolkningsutveckling

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), prognos Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret

På kommundelar fördelar sig befolkningen så här (år 2019)

Tabell: Befolkningen per kommundel

Kommundelar

Antal människor

Strängnäs

15 026

Mariefred

6 352

Åkers styckebruk, Länna

4 609

Aspö, Tosterö

4 391

Stallarholmen

3 676

Härad, Vansö, Fogdö

2 439

Restförda

51

Befolkningsprognos och mer om statistik

I Strängnäs kommun görs en prognos över befolkningsutvecklingen tio år framåt i tiden. Prognosen revideras årligen. Kontakta Samhällsbyggnationskontorets strategienhet för mer information. För den som så önskar tillhandahåller Samhällsbyggnadskontoret även mer statistik om kommunen.

I folder Strängnäs Kommunfakta finns mer statistik.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2021