Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför årligen en undersökning av Sveriges kommuners kvalitet och effektivitet. Undersökningen heter kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Undersökningen görs ur fem perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare.

Syftet med mätningarna är:

  • Att kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
  • Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna
  • Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

Resultat

Varje år redovisar SKR resultaten genom resultattabeller och en sammanfattande rapport. Resultaten finns också tillgängliga i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Resultatet av de mätningar som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet blir ett kvitto på var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner.

Strängnäs kommun har medverkat i KKiK sedan år 2007. Läs mer om undersökningen på SKR:s webbplats.

 

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2020