Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer. De är fördelade på tre områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Syftet med mätningarna är:

  • Att kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
  • Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna
  • Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

Resultat

Varje år redovisar SKR resultaten genom resultattabeller och en sammanfattande rapport. Resultaten finns också tillgängliga i Kommun- och regiondatabasen Kolada.

Resultatet av de mätningar som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet blir ett kvitto på var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner.

Strängnäs kommun har medverkat i KKiK sedan år 2007. Läs mer om undersökningen på SKR:s webbplats.

 

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023